ЕТО, МЛАДОЖЕНЕЦЪТ ИДЕ! – I ГЛАВА

1. РАЗГОВОРЪТ С ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! През изминалите години на моето слугуване към Исус аз ясно забелязах, че християните не ме приемаха еднозначно и реакциите им към пророческите книги, които пиша в никакъв случай не бяха еднакви. Едни просто решиха да ме съпоставят с останалите автори в библиотеките си. …

Нататък ЕТО, МЛАДОЖЕНЕЦЪТ ИДЕ! – I ГЛАВА