РОДЪТ НА ЕЛИАКИМ – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С РОДА НА ЕЛИАКИМ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Едва ли мога да дам простор на всички неизказани думи, които изпълват духа и сърцето ми след видението, което Господ ми даде да преживея в Небесния Ерусалим. Тогава със сигурност тази пророческа книга би набъбнала от хваление и славословие към Отца, Сина и …

Нататък РОДЪТ НА ЕЛИАКИМ – III ГЛАВА

РОДЪТ НА ЕЛИАКИМ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА СВЯТИЯ ДУХ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! В много пророчески книги Господ ми даваше да свидетелствам за Личното Му благоволение върху сърцето ми, както и за мощното помазание, с което бях воден в областите на Божията Слава. Да кажа, че това благоволение е дошло просто ей така, значи …

Нататък РОДЪТ НА ЕЛИАКИМ – II ГЛАВА

РОДЪТ НА ЕЛИАКИМ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО, СВЪРЗАНО С ВЕЛИКИЯ ДУХОВЕН ПРЕХОД Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Още в началото на моето призвание и избиране от Господа, аз получих от Него изрични указания за това, че ще трябва изцяло да Му се доверя, и в никакъв случай и по никакъв начин да не доразвивам видението за личната си съдба …

Нататък РОДЪТ НА ЕЛИАКИМ – I ГЛАВА

ДУХЪТ НА ФИЛАДЕЛФИЯ – II ГЛАВА_5

5. ХВАЛЕНИЕТО НА ДАВИД Като начало на тази тема, която считам за предмет на най-дълбоко удовлетворение, искам да си припомним едни думи на Исус, записани в “Евангелието от Матея”: “Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират: и пак Небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи …

Нататък ДУХЪТ НА ФИЛАДЕЛФИЯ – II ГЛАВА_5

ДУХЪТ НА ФИЛАДЕЛФИЯ – II ГЛАВА_4

4. СМИРЕНИЕТО НА ДАВИД Към всички духовни качества, които притежаваше Давид, трябва да прибавим и Смирението. Той се беше научил на такова покорство спрямо Божията Воля, щото във всичките си пътища поставяше Господ пред себе си. Давид не винаги можеше да разбере защо Бог реагира по един начин, когато той очаква друг. Но именно в …

Нататък ДУХЪТ НА ФИЛАДЕЛФИЯ – II ГЛАВА_4

ДУХЪТ НА ФИЛАДЕЛФИЯ – II ГЛАВА_3

3. НЕЗЛОБИЕТО НА ДАВИД “Защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата...” (Матея 12:34) Следвайки тези Христови думи можем с точност да разберем какво е препълвало сърцето на Давид. Той беше помазан не само да бъде цар на Израил, но и най-превъзходният псалмопевец на Господа. В псалмите на Давид заблестява по неповторим начин едно духовно …

Нататък ДУХЪТ НА ФИЛАДЕЛФИЯ – II ГЛАВА_3

ДУХЪТ НА ФИЛАДЕЛФИЯ – II ГЛАВА_2

2. ДЪРЗОСТТА НА ДАВИД Тук ще продължа да разглеждам сблъсъка между Давид и Голиат. Давид не само имаше желание да защити Името на Всемогъщия. Той щеше да се одързости, за да го направи. Ревността за Бога щеше да роди едно друго духовно качество - Дързостта. Сега ще видим как беше провокирана Дързостта в Давидовото сърце. …

Нататък ДУХЪТ НА ФИЛАДЕЛФИЯ – II ГЛАВА_2

ДУХЪТ НА ФИЛАДЕЛФИЯ – II ГЛАВА_1

1. РЕВНОСТТА НА ДАВИД Първата велика и забележителна проява на Давид беше най-добра илюстрация на Ревност за Бога и Неговото дело. Една тежка духовна депресия беше паднала върху израилтяните. Между тях не се намираше човек, който да защити Името на Всемогъщия. Един юначен филистимец демонстрираше пред Божиите хора своята наглост и непобедимост. Видът му респектираше …

Нататък ДУХЪТ НА ФИЛАДЕЛФИЯ – II ГЛАВА_1

ДУХЪТ НА ФИЛАДЕЛФИЯ – II ГЛАВА

II. ЖИВОТЪТ НА ДАВИД (КЛЮЧОВЕТЕ НА НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО) Има един велик мъж, чийто живот е записан в Свещеното Писание. Велик мъж, чиито дела са останали завинаги в Божието сърце, за да бъдат неподвластни на времето, понеже Бог ги записа в Словото Си. Този мъж е Давид. Започвам разсъжденията си върху Филаделфийската църква именно с Давид, …

Нататък ДУХЪТ НА ФИЛАДЕЛФИЯ – II ГЛАВА

ЗЛАТНИЯТ ЛЪВ НА ЦЪРКВАТА – V ГЛАВА

5. ВЯРАТА НА ДАВИД ИЛИ ЗА ЗАЩИТАТА ОТ ЛЪВА Ходил ли си някога на зоопарк? Ако си ходил, то непременно си посещавал клетката на лъва. Ти си гледал този кръвожаден хищник, без ни най-малко да се плашиш от него. Между теб и лъва е стояла преграда, с която той е бил напълно безопасен за теб. …

Нататък ЗЛАТНИЯТ ЛЪВ НА ЦЪРКВАТА – V ГЛАВА