КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – VI ГЛАВА

6. “ДНЕС, АКО ЧУЕТЕ ГЛАСА МУ…” “Защото ние участваме в Христа, ако държим твърдо докрай първоначалната си увереност: докато се казва: “Днес, ако чуете Гласа Му, не закоравявайте сърцата си, както в преогорчението…” (Евреи 3:14-15) Ето, че след малко ще затворим последната страница на тази книга. Вярвам, че тя вече остави печат върху сърцата ви …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – VI ГЛАВА

КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – IV ГЛАВА

4. ТАЙНИТЕ НА ГРАБВАНЕТО “Първият човек е от земята, пръстен; вторият човек е от небето. Какъвто е пръстният, такива са и пръстните; и какъвто е небесният, такива са и небесните. И както сме се облекли в образа на пръстния, ще се облечем и в образа на небесния…” [ (1 Коринтяни 15:47-49)] Ето една тема, върху …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – IV ГЛАВА

КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – III ГЛАВА

3. ЙОРДАН ИЛИ ЗА ПЪЛНОТО ОБРЪЩАНЕ “Освен Мене няма бог праведен и спасител. Към Мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища; защото Аз съм Бог, и няма друг…” (Исайя 45:21-22) Ето, че пристъпвам към последния етап преди Грабването ни от Господ Исус Христос. Ние трябва да “погледнем” към Бога и да бъдем спасени и …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – III ГЛАВА

КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО I – I ГЛАВА

1. КЪСНИЯТ ДЪЖД И КОВЧЕГА НА НОЙ Всички ние сме особено поколение, което живее в особено време. Наближава да се яви Денят на онази Господна Слава, за която говориха Божиите пророци и Апостоли. Някога Исус се обърна към учениците Си и каза:“Блажени очите, които виждат това, което вие виждате. Защото ви казвам, че много пророци …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО I – I ГЛАВА

КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО I – НАЧАЛО

ПЪРВА ЧАСТ: ДУХЪТ И СИЛАТА НА ПРОРОК ИЛИЯ НЯКОЛКО ДУМИ ОТ АВТОРА Със сигурност мога да кажа, че в очакването на нещо желателно и скъпо в най-голяма степен проличават духовните качества на личността. Не е лесно да очакваш. Не е лесно да фокусираш надеждата си в едно очакване, когато нямаш точна дата, ден и час, …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО I – НАЧАЛО

ВЛЕЗ В РАДОСТТА НА ГОСПОДАРЯ СИ! – IV ГЛАВА

4. “ВЛЕЗ В РАДОСТТА НА ГОСПОДАРЯ СИ!” (ВИДЕНИЕ ЗА МИГА НА ГРАБВАНЕТО) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Един Свещен товар, тежък като планина, притисна сърцето ми, и аз усетих как за повдигането му се изцедиха и последните ми капчици от Дух и Сила. Аз не зная на кой колко е дадено да носи от …

Нататък ВЛЕЗ В РАДОСТТА НА ГОСПОДАРЯ СИ! – IV ГЛАВА

ИСУС Е В ТЕБ – II ЧАСТ – XII ГЛАВА

ДВАНАДЕСЕТА БЕСЕДА: КОГАТО ПЪТУВАМЕ КЪМ СЪРЦАТА СИ Днес Бог е заповядал в Духа нещо много важно, нещо ново. Ако широко отворим сърцата си за Святия Дух, ще чуем Неговия Глас и Той ще ни каже: “Времето е близо. Исус идва много скоро и Аз искам вие, Христови войни, да подготвите Църквата за нейното Грабване. Вие …

Нататък ИСУС Е В ТЕБ – II ЧАСТ – XII ГЛАВА

ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VII ГЛАВА_4

4. ХРИСТОВАТА ЦЪРКВА В ПЪЛНА ГОТОВНОСТ ЗА ГРАБВАНЕТО Внимание! За прочита на следващите редове е нужен внимателен подход. Предстои ни да навлезем в кулминацията на тази книга. Нека настроим духовно умовете си, защото Святият Дух ще ни открие истини от Словото Си, точно за времето и сезона си. По Божието благоволение именно ние сме поколението, …

Нататък ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VII ГЛАВА_4

ЙОРДАН – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С КОЖУХА НА ПРОРОК ЙОАН КРЪСТИТЕЛ (ИЛИ ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ НАСИЛИМ ДА ГРАБНЕМ НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО ПРЕДИ МИГА НА ГРАБВАНЕТО) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! През всичките години на моето слугуване към Господ и Неговата Църква аз стоях пред избор между ревност и благоразумие. Ревност – да изрека и напиша всички дълбоки …

Нататък ЙОРДАН – II ГЛАВА

ЙОРДАН – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Стоиш ли още с Господ Исус Христос в прекрасното видение над Небесния Ерусалим, в оня могъщ завършек на пророческото послание за Господната Година? Ето, с цялата искреност на сърцето си ти казвам, че мечтая този свят да избледнее като студена мъгла, победена от лъчите на топлото …

Нататък ЙОРДАН – НАЧАЛО