ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – X ГЛАВА

10. “НЕ НОСЕТЕ НИ КЕСИЯ, НИ ТОРБА…” Стоях пред Господ и чувствах голяма умора. Умора, която буквално лягаше на клепачите ми. Тогава Исус ме докосна и отне умората, като ми каза: “Ти получи най-дълбокото видение в живота си. А чрез теб Господ твоя Бог ще го даде и на всичките Си братя и сестри. Много …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – X ГЛАВА

ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – IX ГЛАВА

9. ОПЕРАЦИЯТА 666 Искам да знаеш, скъпи ми читателю, че ако съм сигурен в нещо, то е, че Господ Исус щади сърцата ни. Мерзостите на дявола са коя от коя по-мръсни и нечистоплътни. Защото от ангела Господен разбрах и това, че Господ ми е спестявал цели томове от биографията на Мамон, както преди това и …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – IX ГЛАВА

ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – VIII ГЛАВА

8. ГОЛАТА СКАЛА И МЯСТОТО ЗА ПРОСТИРАНЕ НА МРЕЖИ Братко мой! Скъпи ми читателю! Аз моля моя Господ Исус Христос да те покрие с присъствието на Благодатния Си Дух, защото със сигурност зная, че дяволът няма да стои безучастен пред оня, който вижда как на този съдебен процес се изявява тъмното сърце на Злото. Аз …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – VIII ГЛАВА

ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – VII ГЛАВА

7. ПРОЕКТЪТ НА ПОЛЕТО ДУРА И така, скъпи ми братко, аз отново се върнах на съдебния процес, защото Господ Исус продължаваше разпита на духа на Мамон. А процесът вече навлизаше в сериозната си част, защото Исус, като посочи с показалеца Си Мамон, с властен и суров Глас му заповяда: “Разкажи за най-великото си творение в …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – VII ГЛАВА

ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЯТА С АВРААМ И ПАВЕЛ (ИЛИ КАК СЕ СЪКРУШАВА ДУХЪТ НА МАМОН) И така, скъпи ми братко, ангелът Господен направи видението със съдебния процес да се прекрати и само след миг бях въведен от него в съвършено бяла стая, където ме чакаше Господ Исус Христос. Като Го видях, аз паднах на коленете си и …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – VI ГЛАВА

ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – V ГЛАВА

5. ДУХОВНОТО ПОСВЕЩЕНИЕ НА МАМОН ОТ ЛУЦИФЕР Отново се върнах към съдебния процес и видях как в залата настъпи раздвижване и вълнение, защото Исус отново се изправи, а духът на Мамон млъкна. А Господ го посочи, като му заповяда: “Разкажи за личното си посвещение от Луцифер, когато той ти даде властта над целия свят и …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – V ГЛАВА

ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – IV ГЛАВА

4. КОЙ СИ ТИ, ДУХ НА МАМОН? Братко мой, скъпи ми приятелю! Аз не зная какво са преживявали всички Божии чеда, когато Господ им се е откривал по един или друг начин, в едно или друго видение. Но със сигурност мога да ти кажа, че виденията, които получих в съдебната зала по време на процеса …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – IV ГЛАВА

ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – III ГЛАВА

3. РАЗГОВОРЪТ С ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС (ИЛИ ЗА ДУХОВНОТО ЕКИПИРАНЕ МЕЖДУ ДВЕ ВИДЕНИЯ) Приятелю мой, скъпи ми читателю! Едва ли е нужно да те питам какво си изпитал, докато си ставал съучастник и свидетел на виденията, дадени ми от Христовия ангел. Такива видения не могат да не разтърсят дълбоко човека, до основите на сърцето, за …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – III ГЛАВА

ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ПРЕДАТЕЛСТВОТО НА ЮДА Както вече ти казах в предговора, аз очаквах моят Господ да изпълни обещанието Си и да ме направи участник на съдебния процес против духа на Мамон. А в това очакване душата ми постепенно стигна до такова изнуряване, че в един момент си казах: “Край! Това е! Не съм достоен …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – II ГЛАВА

ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – I ГЛАВА

1. ПРЕДГОВОР Скъпи читателю! По Волята на Бога, у Когото са заключени всички човешки съдби, сега в ръцете ти попада книга, която не е родена в този свят. Всичко, за което ще прочетеш в нея, е духовно, изпитва се духовно и касае събития, случили се някога или предстоящи скоро да се случат. За разлика от …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – I ГЛАВА