СКРИТОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ГОЛГОТА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ТРИТЕ КРЪСТА НА ГОЛГОТА (АПОСТОЛСКО ПРОРОЧЕСТВО ЗА ВРАТИТЕ КЪМ ВЕЧНОСТТА) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Няма да те питам какво си преживял в сърцето си след прекрасните видения в Небесния дом на Апостол Павел. Защото само Святият Дух може да докосва и придава Христовата Вяра на сърцата ни. Но точно тук …

Нататък СКРИТОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ГОЛГОТА – III ГЛАВА

СКРИТОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ГОЛГОТА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С НАДПИСА НА ПИЛАТ ПОНТИЙСКИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! За кой ли път ще ти кажа, (както често правя в книгите си), да помолиш Святия Дух за съвършен контрол върху мислите си и сърцето си. Нещата в духовния свят се приемат духовно, а не плътски. Понеже всяка плътска представа ще се …

Нататък СКРИТОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ГОЛГОТА – II ГЛАВА

СКРИТОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ГОЛГОТА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ХЪЛМА НА ЧЕРЕПА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Нека заглавието на тази първа глава никак да не те стряска, нито да си представяш, че авторът на книгата е пират или разбойник. Наистина е факт, че хората свързват черепа именно със смърт, понеже той е костната обвивка на главата и остава като …

Нататък СКРИТОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ГОЛГОТА – I ГЛАВА

ГАЛИЛЕЯ – V ГЛАВА

5. ВЪЖЕТО НА ВЪЗВИСЯВАЩАТА ВЯРА “Нека дървото от небесата да се преплете с желязото на земята!” Братко мой! Верни ми приятелю! Има много неща, които дават на човеците основание да се хвалят. Един се хвали с колата си, друг се хвали с дома си, трети – с професията си, четвърти – с късмета си. Но …

Нататък ГАЛИЛЕЯ – V ГЛАВА

ГАЛИЛЕЯ – IV ГЛАВА

4. ВЪЖЕТО НА ВЪЗВИСЯВАЩОТО СМИРЕНИЕ “Нека Животът на небесата да се преплете със смъртта на земята!” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако има върховно изпитание за нашата вяра в Бога, което ще действа постоянно в живота ни, то това изпитание е равносилно на долното съждение: В нас да умре всичко човешко, за да оживее …

Нататък ГАЛИЛЕЯ – IV ГЛАВА

ГАЛИЛЕЯ – III ГЛАВА

3. ВЪЖЕТО НА ВЪЗВИСЯВАЩАТА МОЛИТВА “Нека златото на небесата да се преплете с темяна на земята!” Братко мой! Колкото и да растем в познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос, ние всякога оставаме Негови деца. Тъй щото собственият ни растеж не е нищо друго, освен една поредица от мигове на проглеждане. Ние проглеждаме за …

Нататък ГАЛИЛЕЯ – III ГЛАВА

ГАЛИЛЕЯ – II ГЛАВА

2. ТРОЙНОТО ВЪЖЕ НА ГОСПОДНОТО ВЪЗНАСЯНЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз сега те моля да притихнеш в Присъствието на Святия Дух. И като отвориш сърцето си за виденията в тази книга, да приемеш най-скъпоценния дар, който Господ Исус иска да ти даде. Защото този дар е въжето на Възнасянето. Дар от могъщи Божии …

Нататък ГАЛИЛЕЯ – II ГЛАВА

ГАЛИЛЕЯ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО НА ГАЛИЛЕЙСКИЯ ХЪЛМ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Има много прекрасни и чудни откровения от Господ, които получих през годините от Него. Но сега ти казвам, че ако в една съкровищница аметистът, смарагдът, опалът и сапфирът заслужават съзерцание, то диамантът заслужава безпределно възхищение. Защото последният е цар на всичките скъпоценни камъни. И …

Нататък ГАЛИЛЕЯ – I ГЛАВА

ГАЛИЛЕЯ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Само за моя Господ Исус Христос е явна всичката страшна агония и чудовищен натиск, които преживях и продължавам да преживявам от отмъщенията на Сатана. Само Той може да потвърди на Своите Верни през какво злострадание преминава пророкът Му, за да може последните Му Святи книги да …

Нататък ГАЛИЛЕЯ – НАЧАЛО

ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – VI ГЛАВА

6. ПРАЗНИКЪТ НА ШАТРОРАЗПЪВАНЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! Преди да ти разкрия последния от Вечните Празници в Небесния Ерусалим, аз искам да ти кажа, че за мен това последно видение е равносилно на най-чудесната привилегия, която някога съм имал от моя Господ Исус Христос. Привилегия, на която посветих живота си и всичкото си изнуряване …

Нататък ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – VI ГЛАВА