В ИМЕТО НА ОТЦА – V ГЛАВА

5. “ЧАШАТА, КОЯТО АЗ ПИЯ, ЩЕ ПИЕТЕ...” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ние винаги можем да се измием с вода, но тя никога няма да остави белег върху телата ни. Бихме могли да се нахраним с топъл хляб, но той никога няма да остави белег върху устните ни. Дори да решим да изпием чаша …

Нататък В ИМЕТО НА ОТЦА – V ГЛАВА

СВЯТИ В НЕБЕСНАТА ДРЕХА НА ЦАРЯ II – I ГЛАВА

ВТОРА ЧАСТ: НЕБЕСНАТА ДРЕХА НА ЦАРЯ 1. ВИСОКАТА ПЛАНИНА НА ПРЕОБРАЖЕНИЕТО Братко мой! Освободи ума си от всяко тежнение и земна грижа! Освободи сърцето си от всички земни връзки и от всички мисли, които са по-долу от Небето. Защото в Пророческия Дух на Бога и Отца е скрита Съвършената Сила на Святия Дух, Който издирва …

Нататък СВЯТИ В НЕБЕСНАТА ДРЕХА НА ЦАРЯ II – I ГЛАВА

ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ХРИСТОВОТО ПРЕОБРАЖЕНИЕ Докато се бях отдал на размисъл върху живота и служението на Пророк Моисей и очаквах Исус да ме призове за свидетел на съдебния процес против духа на Корей, стана така, че отново усетих присъствието на Христовия ангел. Той докосна с жезъл духа ми и ми каза: “Ето, че отново Вечният …

Нататък ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – II ГЛАВА

ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО II – VI ГЛАВА

6. НОВИЯТ ЗЕМЕН ЧОВЕК - НАЧИНАТЕЛ И УСЪВЪРШИТЕЛ След последните думи на Исус видението с миротворците се прекрати и аз отново се намерих с Него пред последния вързоп от светъл и чист висон, който ръката Господна щеше да разтвори пред очите ми. Изпитвах огромно вълнение, понеже Исус вече ми бе загатнал, че в този вързоп …

Нататък ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО II – VI ГЛАВА

ДОЙДЕТЕ ВИЕ, БЛАГОСЛОВЕНИ! – IV ГЛАВА

4. ЧЕТВЪРТИЯТ ОТ БОЖИИТЕ СЪВЪРШЕНИ ДАРОВЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Чудесата на моя Господ и Бог нямат край! И с изявата на тези пророчески видения аз напълно разбирам думите на Апостол Павел, че гледайки на Господната Слава ние ще се преобразим в Христовия Образ. Според както е писано: “А ние всички, с открито лице, …

Нататък ДОЙДЕТЕ ВИЕ, БЛАГОСЛОВЕНИ! – IV ГЛАВА

ПАСТИР МОЙ I – III ГЛАВА_1

1. ПЪТЕКАТА НА ПРЕОБРАЖЕНИЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! Готов ли си да бъдеш преобразен? Готов ли си да оставиш всичко старо само миг преди грабването, само миг преди свършека? Готов ли си да обичаш Вечния Пастир повече от всичко друго? Ето, казвам ти с цялата искреност на сърцето си, че нищо друго вече няма …

Нататък ПАСТИР МОЙ I – III ГЛАВА_1

ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА_4

4. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЛАТНИТЕ САНДАЛИ НА МЕСИЯТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз не зная дали някой ти е проповядвал какво ще рече да бъдеш последовател на Господ Исус Христос. Но сребърната дума “последовател” е твърде ясна, за да бъде сбъркана в значението си. Защото нейният смисъл ще рече да тръгнеш “по следи”. А …

Нататък ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА_4