ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – IX ГЛАВА

9. ВИДЕНИЕТО С ДВЕТЕ ОВЦЕ И ГОСПОДНОТО НАМЕТАЛО Стоях на една поляна, където видях две овце. Те пасяха тревата по поляната. Едната беше покрита с черно руно, а другата - с бяло руно. Внезапно иззад хълма над поляната се появи Господ Исус Христос, а малко след това зад Него се появи и дяволът. Моят Господ …

Нататък ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – IX ГЛАВА