СИЛАТА НА СЪДБАТА – IV ГЛАВА_1

1. ОГЪНЯТ, КОЙТО СВЕТИ (ЛЮБОВТА, КОЯТО ПРОСВЕЩАВА С ИСТИНА) Проповядването на благовестието, сиреч, Истината от Бога, е едно от най-важните проявления на Христовата Любов. В притчата видяхме, че първото нещо, което съзря човекът, беше Светлината на Огъня. Светлина, от която мракът се е уплашил и е избягал. Истина, пред която лъжата няма никакъв шанс и …

Нататък СИЛАТА НА СЪДБАТА – IV ГЛАВА_1

ЕТО, МЛАДОЖЕНЕЦЪТ ИДЕ! – I ГЛАВА

1. РАЗГОВОРЪТ С ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! През изминалите години на моето слугуване към Исус аз ясно забелязах, че християните не ме приемаха еднозначно и реакциите им към пророческите книги, които пиша в никакъв случай не бяха еднакви. Едни просто решиха да ме съпоставят с останалите автори в библиотеките си. …

Нататък ЕТО, МЛАДОЖЕНЕЦЪТ ИДЕ! – I ГЛАВА

ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ДОБРИЯ САМАРЯНИН Братко мой! Верни ми приятелю! Ако има нещо, което винаги е удивлявало сърцето ми и ме е карало да благоговея в трепет и любов към Бога, то това е изумителната Божия Мъдрост. Мъдрост, която е силна да събере един океан в няколко бисера и целият безкрай в две изречения от …

Нататък ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – II ГЛАВА

СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО СЪС СВИТЪКА НА ГОСПОДНОТО МАСЛО “Винаги се помазвай с Маслото Ми, като се изпълваш с Благоуханието му и никога не забравяй Присъствените Ми маслини!” Братко мой! Верни ми приятелю! Ако има Сила, която може наистина да промени човешките сърца и могъщо да влияе на човешките съдби, то несъмнено това е Силата на свидетелствата, …

Нататък СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – V ГЛАВА