ПРОКЛЯТИЕТО НАД ЗЕМНОТО ЛОЗЕ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С БЕЗЗАКОНИЯТА НА АХААВ И ЕЗАВЕЛ Братко мой! Верни ми приятелю! Аз се моля на моя Господ с цялата сила на сърцето си, тъй че Неговите думи в тази книга, а и във всички останали, да извършат съдба в сърцето ти. Съдба - с която да излезеш от огромното царство на дребните души. …

Нататък ПРОКЛЯТИЕТО НАД ЗЕМНОТО ЛОЗЕ – II ГЛАВА

ПРОКЛЯТИЕТО НАД ЗЕМНОТО ЛОЗЕ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ЛОЗЕТО НА НАВУТЕЙ Братко мой! Скъпи мой приятелю! Аз те моля да заживееш с онази превъзходна вяра, за която Апостол Павел ни свидетелства в посланията си. Вярата, че никой труд в Бога не е напразен. Вярата - да преизобилваме всякога в Господното дело. Защото ако Господ е откъм нас - то откъм …

Нататък ПРОКЛЯТИЕТО НАД ЗЕМНОТО ЛОЗЕ – I ГЛАВА

ПРОКЛЯТИЕТО НАД ЗЕМНОТО ЛОЗЕ – НАЧАЛО

“БРАДВАТА ЛЕЖИ ВЕЧЕ ПРИ КОРЕНА НА ДЪРВЕТАТА…” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! В тези последни дни, когато ревността на Господ разпалва сърцето ми, аз вече зная, че всичко около мен придобива белезите на тотална война против Вавилон. Самият конфликт между Божието Слово и беззаконието на последните отстъпили църкви ще става все по-жесток и явен. …

Нататък ПРОКЛЯТИЕТО НАД ЗЕМНОТО ЛОЗЕ – НАЧАЛО

СЕДЕМ СТЪПКИ КЪМ ИСУС – VII ГЛАВА

СЕДМА СТЪПКА КЪМ ИСУС “Разглежда нива и я купува; от плода на ръцете си сади лозе...” (Притчи 31:16) Ето стъпка, която по силата на своето приближаване към Исус няма друга равна на себе си. Божият мъдрец отбелязва, че Истинската Невяста на Господ разглежда нива и я купува, а след това от плода на ръцете си …

Нататък СЕДЕМ СТЪПКИ КЪМ ИСУС – VII ГЛАВА