КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С БОЖИЯ ЯРОСТЕН ГНЯВ Братко мой! Верни ми приятелю! Има много съдбоносни теми, които можеш да откриеш във Вечната и Свята Библия, вдъхновена от Святия Дух на Отца и Сина. Но възможно най-съдбоносна остава темата за осъждението. През изминалите години Господ Исус неведнъж ми е давал видения, в които съм гледал на съдбата …

Нататък КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – I ГЛАВА

СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО НАД КАПЕРНАУМ “Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да дойдат съблазните; но горко на онзи човек, чрез когото съблазънта дохожда!” (Матея 18:7) Братко мой! Верни ми приятелю! Усещаш ли как Мечът на Пророческия Дух е отрязал завинаги от сърцето ти властта на онези смъртоносни и жестоки началства и власти, …

Нататък СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ – V ГЛАВА

СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО НАД ВИТСАИДА “Но горко вам книжници и фарисеи, лицемери! Защото затваряте небесното царство пред човеците, понеже сами вие не влизате, нито влизащите оставяте да влязат…” (Матея 23:13) Братко мой! Верни ми приятелю! Ако искам нещо от моя Господ и Спасител, то това е Той да те разтърси. Да разтърси сърцето ти …

Нататък СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ – IV ГЛАВА

СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО НАД ХОРАЗИН “Но горко на вас богатите; защото сте приели вече утехата си…” (Лука 6:24) Братко мой! Верни ми приятелю! Аз не зная с каква Любов и Благодат Господ е посещавал минали поколения в предишни години и векове. Но съм напълно убеден и сигурен, че изобилието на откровенията и Божията Благодат …

Нататък СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ – III ГЛАВА

СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО В ХРАМА НА ВСЕМОГЪЩИЯ И така, братко мой, след докосването ми от Исус духът ми и сърцето ми отново се извисиха нагоре, до Небесните селения на Святия Дух. Тогава за първи път от общението си с Господ аз видях целият Хълм Сион в едно необикновено раздвижване. Защото пред Храма на Всемогъщия Бог и …

Нататък СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ – I ГЛАВА

СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! По Волята на Единствения Господ и Бог на Небето и земята, аз ти предавам пророческите послания на тази книга. По Волята на Онзи, Който създаде Църквата от Собствената Си Плът и я изкупи от света със Собствената Си Кръв аз ти предавам Неговите думи в това …

Нататък СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ – НАЧАЛО