ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – VI ГЛАВА

6. ВИНОТО НА ВЕЧНИЯ ЖИВОТ Скъпи мой братко! Верни мой приятелю! Има много върхове на вярата в Бога. Има много свидетелства, които Божиите хора са давали на всяко време и място. Но сега, в края на тази Свята пророческа книга, аз искам да говоря не за върховете на вярата, а за Върхът. Не за многото …

Нататък ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – VI ГЛАВА

ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО В ДЕЛВАТА НА БОЖИЯТА СЛАВА Братко мой! Верни ми приятелю! Сега е миг да коленичиш пред Господ. И като Му предадеш цялото си сърце и всичката си вяра, да Му кажеш: “Господи Исусе! Желая повече от всичко Твоето Вино! Аз до този миг не съм разбирал, че Виното е Плод на Лозата и …

Нататък ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – V ГЛАВА

ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ЛИНА НА БОЖИЯТА ПРОВЕРКА Докато стоях в самия Лин, аз забелязах как около мен беше пълно с твърде много гроздове. И тогава, от дълбочините на сърцето ми, започна да ми говори Святият Дух на Отец, Който ми казваше: “Сега вече си в Лина на Божията проверка. Тук действат всички изпитания, които да …

Нататък ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – IV ГЛАВА

ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – II ГЛАВА

2. ВИНОТО НА БОЖИЯТА СЛАВА Братко мой! Верни ми приятелю! Сърцето ми все още стои под мощното въздействие от Божието Светилище. И аз не зная как да изкажа пред моя Господ дълбоката си любов и благодарение за всичко, което Той показа пред очите ми. Сега смея да твърдя, че вярата ми не би струвала нищо …

Нататък ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – II ГЛАВА

ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ПЕТИЯ ПЕЧАТ ОТ БОЖИЯТА КНИГА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз благославям Божието Име от дълбочините на сърцето си. Аз издигам ръце към Святия и Превъзвишения, като Го моля да ме дари със съвършено помазание и благоволение, за да имам в сърцето си точните думи, с които да опиша и известя …

Нататък ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – I ГЛАВА

СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО СЪС СВИТЪКА НА ГОСПОДНОТО ВИНО “Винаги пий Виното Ми, като се уподобяваш в Страданията на Сина Ми и никога не забравяй Присъствените Ми виночерпци!” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Преди да те въведа в следващото от скъпоценните видения на моя Господ, аз искам да дам простор на размишленията, с които Святият Дух …

Нататък СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – IV ГЛАВА