ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – III ГЛАВА

3. ПРАЗНИКЪТ НА ГОСПОДНАТА ПАСХА Братко мой! Верни ми приятелю! Когато погледна назад в годините и видя коренната промяна, станала в сърцето ми, аз вече зная, че Исус ме е въздигнал в Духа Си, за да бъда участник на Неговата Пасха. И не просто участник, но работник за Святото Му Дело. Имаше време в живота …

Нататък ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – III ГЛАВА

ЧИСТИ И СВЯТИ НА ПАСХАТА – V ГЛАВА

5. ЧИСТИ И СВЯТИ НА ПАСХАТА Скъпи ми братко! Верни мой приятелю! След малко ти ще затвориш тази книга. И аз не се притеснявам, че ще я затвориш. Аз се радвам, защото си отворил сърцето си за прекрасния полъх на Небето. Останало е още много малко. Толкова малко, щото да огледаме сърцата си в Библията. …

Нататък ЧИСТИ И СВЯТИ НА ПАСХАТА – V ГЛАВА

ЧИСТИ И СВЯТИ НА ПАСХАТА – IV ГЛАВА

4. ЖЕРТВАТА НА МАРИЯ МАГДАЛИНА Братко мой! Скъпи ми приятелю! Знаеш ли, че има нещо, което мнозина от нас са изгубили? И не просто са го изгубили, но никога няма да го намерят. И това е болката на Божието Сърце. Това е да понесеш в сърцето си Божията Скръб и очите ти да заплачат с …

Нататък ЧИСТИ И СВЯТИ НА ПАСХАТА – IV ГЛАВА

ЧИСТИ И СВЯТИ НА ПАСХАТА – III ГЛАВА

3. КАПКИТЕ НА ГОСПОДНИЯ ИСОП Братко мой! Готов ли си да оставиш всичките човешки учения и да последваш Господ Исус и Неговото Свято Учение? Готов ли си да преживееш всяко земно унижение в името на Божията Святост и чистота? Знаеш ли, че ако Господ ни говори за умножаване на беззаконието, то е, понеже днес човеците …

Нататък ЧИСТИ И СВЯТИ НА ПАСХАТА – III ГЛАВА

ЧИСТИ И СВЯТИ НА ПАСХАТА – II ГЛАВА

2. ПРАЗНИКЪТ НА БЕЗКВАСНИТЕ ХЛЯБОВЕ Искам да знаеш, скъпи ми братко, че в Библията няма празни думи. Всяка дума в Свещеното Писание е ключ, който обяснява определени духовни истини, макар че не на всички човеци е дадено да боравят с тези истини. Аз съм напълно убеден, че и до този момент, в който ти прочиташ …

Нататък ЧИСТИ И СВЯТИ НА ПАСХАТА – II ГЛАВА

ЧИСТИ И СВЯТИ НА ПАСХАТА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ГОСПОДНАТА ПАСХА Братко мой, искам да знаеш, че когато ядеш земна храна, тогава живееш земния си живот. Но когато се храниш с Небесна Храна, тогава живееш Небесния Живот. Защото храната отговаря на живота. И човек не живее, за да яде, но яде, за да живее. Преди две хиляди години на земята дойде …

Нататък ЧИСТИ И СВЯТИ НА ПАСХАТА – I ГЛАВА

ЧИСТИ И СВЯТИ НА ПАСХАТА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Аз искрено се надявам тази книга да промени сърцето ти. Аз искрено моля моят Господ Исус да стане съвършено реален в живота ти и ти да усетиш божествената Му Сила. Защото трагедията на много християни днес е тази, че те не се упражняват в стъпките на истинската библейска вяра …

Нататък ЧИСТИ И СВЯТИ НА ПАСХАТА – НАЧАЛО