ГАЛИЛЕЯ – III ГЛАВА

3. ВЪЖЕТО НА ВЪЗВИСЯВАЩАТА МОЛИТВА “Нека златото на небесата да се преплете с темяна на земята!” Братко мой! Колкото и да растем в познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос, ние всякога оставаме Негови деца. Тъй щото собственият ни растеж не е нищо друго, освен една поредица от мигове на проглеждане. Ние проглеждаме за …

Нататък ГАЛИЛЕЯ – III ГЛАВА

ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – VIII ГЛАВА

8. МОЛИТВАТА ЗА БОЖИЯТА СЪВЪРШЕНА ЗАЩИТА “...но избави ни от лукавия, [защото царството е Твое, и силата и славата, до вековете. Амин]...” Братко мой! Верни ми приятелю! С цялото си сърце те моля никога да не забравяш последните три видения, които Господ даде на моето сърце, а аз сега дадох на твоето. Защото змеят, звярът …

Нататък ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – VIII ГЛАВА

ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – VII ГЛАВА

7. МОЛИТВАТА ЗА БОЖИЕТО ВОДИТЕЛСТВО “...и не ни въвеждай в изкушение...” Братко мой! Верни ми приятелю! Съдейки по натиска от злобата и прелялата дяволска ярост, дошли към сърцето ми, аз вече бях сигурен, че Исус ще ме заведе в още по-дълбоко и благословено познаване на Божието Сърце. Защото силата на една врата не е толкова …

Нататък ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – VII ГЛАВА

ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – VI ГЛАВА

6. МОЛИТВАТА ЗА ПРОЩЕНИЕТО НА ДЪЛГОВЕТЕ “...и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници...” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако има видение, чрез което получих най-скъпоценна опитност в моя живот за Бога, то това беше именно видението с петата от вратите към Божието Сърце. Тази врата се оказа Божият укор към …

Нататък ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – VI ГЛАВА

ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – V ГЛАВА

5. МОЛИТВАТА ЗА ЕЖЕДНЕВНИЯ ХЛЯБ “Дай ни днес ежедневния хляб...” Братко мой! Верни ми приятелю! Нека сега отново да потопим сърцата си във виденията от Елеонския Хълм. И като оставим всичките си човешки проблеми и грижи, да последваме Духа и Примера на нашия Господ Исус. Защото Той, като издигна и отдели сърцето ми в пребъдване …

Нататък ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – V ГЛАВА

ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – IV ГЛАВА

4. МОЛИТВАТА ЗА БОЖИЕТО БЛАГОВОЛЕНИЕ “...да бъде Твоята Воля, както на Небето така и на земята...” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Не искам да скрия от теб, понеже сам Господ е свидетел на душата ми, че след видението, свързано с втората от молитвите на Вечния Живот, аз преживях жесток натиск от дявола. И няколко …

Нататък ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – IV ГЛАВА

ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – III ГЛАВА

3. МОЛИТВАТА ЗА ИЗДИГАНЕ В БОЖИЕТО ПРИСЪСТВИЕ “...да дойде Твоето Царство...” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Удивлението ми от вратите към Божието Сърце е толкова голямо, щото с подтик от Святия Дух непременно трябва да те въведа в самата атмосфера на предстоящото видение. Аз не мога да си представя в какво би се превърнал …

Нататък ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – III ГЛАВА

ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – II ГЛАВА

2. МОЛИТВАТА ЗА ОСВЕТЯВАНЕ НА БОЖИЕТО ИМЕ “Отче наш, Който Си на небесата, да се свети Твоето Име...” Докато гледах самата врата, вече знаех в духа си, че моят Небесен Отец е твърде ревнив Бог, Който допуска в Сърцето Си само онези, които изпълнят думите на Сина Му с Дух и Живот. Защото тази врата, …

Нататък ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – II ГЛАВА

ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – I ГЛАВА

1. СЕДЕМТЕ МОЛИТВИ НА ВЕЧНИЯ ЖИВОТ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Няма да е пресилено, ако ти кажа, че самото видение на Елеонския Хълм, което Исус даде на сърцето ми, за кой ли път ми доказа, че целият ни живот на Вяра се състои в това - да откриваме и преоткриваме прекрасния Живот на …

Нататък ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – I ГЛАВА

ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! През изминалите седмици Исус подготвяше сърцето ми за втората част на книгата за поста и молитвата. И в благодатните часове, прекарани насаме с моя Господ, аз разбрах, че всичкото гонение и страдание заради Името Му си струват цената. Нещо повече - за първи път в живота …

Нататък ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – НАЧАЛО