ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – VIII ГЛАВА

8. МОЛИТВАТА ЗА БОЖИЯТА СЪВЪРШЕНА ЗАЩИТА “...но избави ни от лукавия, [защото царството е Твое, и силата и славата, до вековете. Амин]...” Братко мой! Верни ми приятелю! С цялото си сърце те моля никога да не забравяш последните три видения, които Господ даде на моето сърце, а аз сега дадох на твоето. Защото змеят, звярът …

Нататък ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – VIII ГЛАВА

ПОСЛЕДНИЯТ ХРАМ НА ХЪЛМА МОРИЯ I – 4 ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО СЪС СТЕНИТЕ НА ХРАМА Братко мой! Верни ми приятелю! Знаеш ли с колко превъзходна мъдрост Творецът е запечатал творенията Си? И в ден и час, когато Божията Мъдрост е искала да ни се открие, ние сме стояли слепи за нея. В ден и час, когато Святият Дух е желаел да ни изпълни с …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ ХРАМ НА ХЪЛМА МОРИЯ I – 4 ГЛАВА