ЗА ПРАЗНИЯ ГРОБ И ВАРОСАНИТЕ ГРОБНИЦИ II – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ГРАДИНАТА И АРОМАТИТЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Имало е мигове в живота ми, когато отчаянието и депресията са ставали моя сянка. И тогава, като съм вдигал поглед към Небето, съм викал към Господ: “Боже, къде са чудесата Ти? Боже, къде е онази велика Сила, която накара целия свят да потрепери и …

Нататък ЗА ПРАЗНИЯ ГРОБ И ВАРОСАНИТЕ ГРОБНИЦИ II – II ГЛАВА