ТАЙНИТЕ НА ЦАРСТВОТО – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ДЪРВОТО НА ЖИВОТА И ГОСПОДНАТА ГОДИНА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Никога през всичките години на слугуването Ми пред Него Исус не беше давал на сърцето ми толкова мащабно и Свято видение, каквото е видението с битката в небесните места между четирите ветрища на дявола и Портите на Небесния Ерусалим. И …

Нататък ТАЙНИТЕ НА ЦАРСТВОТО – III ГЛАВА

ЙОРДАН – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С КОЖУХА НА ПРОРОК ЙОАН КРЪСТИТЕЛ (ИЛИ ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ НАСИЛИМ ДА ГРАБНЕМ НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО ПРЕДИ МИГА НА ГРАБВАНЕТО) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! През всичките години на моето слугуване към Господ и Неговата Църква аз стоях пред избор между ревност и благоразумие. Ревност – да изрека и напиша всички дълбоки …

Нататък ЙОРДАН – II ГЛАВА

ГОСПОДНАТА ГОДИНА – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО С ЧЕТВЪРТИЯ ГОСПОДЕН ЛЪЧ И ЗАПАДНИТЕ ПОРТИ НА НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ “Четвъртият лъч от Мисията Ми е с Образа на Човешки Син, и с него се влиза през западните Порти на Небесния Ерусалим. Портите на Нефталим, Гад и Асир, които са Борбата, Щастието и Радостта. С тези Порти Аз освобождавам угнетените!” Скъпи ми братко! …

Нататък ГОСПОДНАТА ГОДИНА – VI ГЛАВА

ГОСПОДНАТА ГОДИНА – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С ТРЕТИЯ ГОСПОДЕН ЛЪЧ И ЮЖНИТЕ ПОРТИ НА НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ “Третият лъч от Мисията Ми е с образа на орел, и чрез него се влиза през южните Порти на Небесния Ерусалим. Портите на Симеон, Исахар и Завулон, които са Послушанието, Наградата и Живеенето. С тези Порти Аз давам проглеждане на слепите!” Скъпи ми …

Нататък ГОСПОДНАТА ГОДИНА – V ГЛАВА

ГОСПОДНАТА ГОДИНА – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ВТОРИЯ ГОСПОДЕН ЛЪЧ И ИЗТОЧНИТЕ ПОРТИ НА НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ “Вторият лъч от Мисията Ми е с образа на лъв, и чрез него се влиза през източните Порти на Небесния Ерусалим. Портите на Йосиф, Вениамин и Манасия, които са Благочестието, Ревността и Прощението. С тези Порти Аз освобождавам пленниците!” Скъпи ми братко! Верни …

Нататък ГОСПОДНАТА ГОДИНА – IV ГЛАВА

ГОСПОДНАТА ГОДИНА – II ГЛАВА

2. НЕОБХОДИМИ РАЗМИШЛЕНИЯ ЗА ГОСПОДНАТА ГОДИНА, БОЖИЕТО ЗАСЕНЯВАНЕ И СИОНОВОТО СЪСТЕЗАНИЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Нека не те изненадва факта, че в последните пророчески книги Господ ми дава да правя препратки към книги, които съм писал в минали години. Смисълът от подобно напомняне е именно този – да се потвърди и препотвърди знанието, …

Нататък ГОСПОДНАТА ГОДИНА – II ГЛАВА

ГОСПОДНАТА ГОДИНА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЯТА С ПЪТЯ НА ЕНОХ, ДЪРВОТО НА ЖИВОТА, ПЛАМЕННИЯ МЕЧ И ГОСПОДНАТА ГОДИНА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Паднал на колене пред моя Господ и Бог аз сега се моля Той да изпълни всеки от четящите тази книга с Присъствието на Святия Си Дух, за да бъде прочитът й не просто спасителен, но …

Нататък ГОСПОДНАТА ГОДИНА – I ГЛАВА