СКРИТОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ГОЛГОТА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С НАДПИСА НА ПИЛАТ ПОНТИЙСКИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! За кой ли път ще ти кажа, (както често правя в книгите си), да помолиш Святия Дух за съвършен контрол върху мислите си и сърцето си. Нещата в духовния свят се приемат духовно, а не плътски. Понеже всяка плътска представа ще се …

Нататък СКРИТОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ГОЛГОТА – II ГЛАВА

СКРИТОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ГОЛГОТА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! След поредната изминала година на усърдно и постоянно утвърждаване в Делото на Божия Пророчески Дух аз наистина мога да заявя, че моят Господ Исус Христос остави огнена и съдбоносна диря в много човешки сърца. Той отключи чрез пророка Си Небесни тайни, каквито на ум не бяха …

Нататък СКРИТОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ГОЛГОТА – НАЧАЛО

ГАЛИЛЕЯ – V ГЛАВА

5. ВЪЖЕТО НА ВЪЗВИСЯВАЩАТА ВЯРА “Нека дървото от небесата да се преплете с желязото на земята!” Братко мой! Верни ми приятелю! Има много неща, които дават на човеците основание да се хвалят. Един се хвали с колата си, друг се хвали с дома си, трети – с професията си, четвърти – с късмета си. Но …

Нататък ГАЛИЛЕЯ – V ГЛАВА

ЯВНИЯТ АПОСТОЛ И СКРИТИЯТ ПРОРОК – III ГЛАВА

3. “ЖЕНО, ЕТО СИН ТИ...” Братко мой! Стана ли ти скъп Апостолът на Христос и Пророкът на Отца? Стана ли ти ясно, че когато искаш да бъдеш близо до Сърцето на Бога, то непременно ще потърсиш Лоното на Исус? И докато някои бързат да вземат от трапезата онова, което може да се яде и излязат …

Нататък ЯВНИЯТ АПОСТОЛ И СКРИТИЯТ ПРОРОК – III ГЛАВА

ОКОВАНИ ЗА ХРИСТОС – II ГЛАВА

2. “ТАЙНАТА НА БЛАГОВЕСТИЕТО, ЗА КОЕТО СЪМ ПОСЛАНИК В ОКОВИ...” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако с искрено сърце четеш Евангелието, то непременно би изповядал, че именно там е първообразът на Истинската и Свята Църква на Господ Исус Христос. Но едно е да видиш оригинала, а съвсем друго – да го откриеш съвършено опазен …

Нататък ОКОВАНИ ЗА ХРИСТОС – II ГЛАВА

ЕЛОИ, ЕЛОИ, ЛАМА САВАХТАНИ! – II ГЛАВА

2. ЧАСЪТ НА СЪВЪРШЕНАТА ЖЕРТВА Братко мой! Верни ми приятелю! Аз се моля на моя Господ да ти даде Съвършеното Си водителство и здрав разум. За да проумееш пророческите видения в тази книга и да си ги обясниш правилно. Понеже някой би могъл да реши, че с едно единствено видение брат Стефан покори три Жертви, …

Нататък ЕЛОИ, ЕЛОИ, ЛАМА САВАХТАНИ! – II ГЛАВА

ВИКЪТ НА КРЪВТА – VI ГЛАВА

6. РАНАТА В РЕБРАТА ОТ КОПИЕТО НА РИМ Скъпи ми читателю! Една от най-важните духовни опитности, която Господ ми даде да придобия през всички години на общението с Него, бе тази, че аз разбрах за съществуването на ненарушим духовен принцип. Принцип, който се състоеше в това, че колкото Господ става по-реален за човека, толкова вратата …

Нататък ВИКЪТ НА КРЪВТА – VI ГЛАВА

ВИКЪТ НА КРЪВТА – V ГЛАВА

5. РАНАТА ОТ ГВОЗДЕИТЕ В РЪЦЕТЕ И НОЗЕТЕ Знаеш ли колко много хора четат Словото с такъв диоптър на късогледство пред сърцата си, щото буквата не само че ги убива, но прави и самите тях убийци? Такива хора с късогледа вяра са решили да ходят по възможно най-широкия път с проповядване на най-лесното влизане в …

Нататък ВИКЪТ НА КРЪВТА – V ГЛАВА

ВИКЪТ НА КРЪВТА – I ГЛАВА

1. ОСВОБОДЕНАТА КРЪВ (ВИДЕНИЕТО С РАНИТЕ ГОСПОДНИ) Искам да знаеш, скъпи ми приятелю, че в последните месеци на моето стоене и служба пред Господа, аз преживях гонение, което още повече ме приближи до Исус. Чародействата, угнетенията, притесненията, хулите и злобата против мен станаха толкова естествени, колкото е естествена сянката на човек, огрян от слънце. А …

Нататък ВИКЪТ НА КРЪВТА – I ГЛАВА

ВЕТИЛ II – VI ГЛАВА

6. ДВАНАДЕСЕТИЯТ ЛЪЧ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ (БОЖИЕТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Сред буря от демонична ярост и натиск, какъвто рядко съм преживявал, аз стигнах до последното видение от Ветил, свързано с Божието Възкресение. Няма да те излъжа и ще бъда пределно искрен, като ти кажа, че пророческите видения много по-лесно се четат, …

Нататък ВЕТИЛ II – VI ГЛАВА