ИМПЕРИЯТА ВАВИЛОН – ГРАДЪТ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ – VI ГЛАВА

6. ТИР - ДУХОВНИЯТ ПАЗАР НА ВАВИЛОН Пред Божия поглед съществуват много престъпления и нечестия, които заслужават яростния Му гняв и наказание. Но нечестието, което е скрито в Тир, е възможно най-голямото. В Тир се крие най-разпространената власт на силите на тъмнината и неслучайно името му се превежда като “скала”. Скалата е нещо твърдо. Скалата …

Нататък ИМПЕРИЯТА ВАВИЛОН – ГРАДЪТ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ – VI ГЛАВА

МЕРЗОСТТА, КОЯТО ДОКАРВА ЗАПУСТЕНИЕ – IX ГЛАВА

9. ВИДЕНИЕТО С МОЛОХ - ЧЕРВЕЯТ НА ИЗМАМАТА И ОМРАЗАТА КЪМ БОГА Братко мой! Верни ми приятелю! Няма да скрия от теб, че в слугуването ми към Исус аз съм имал много щастливи, но и много скръбни периоди. И ако щастливите са били тогава, когато Исус ме е въздигал в Небесния Ерусалим, сред тържеството и …

Нататък МЕРЗОСТТА, КОЯТО ДОКАРВА ЗАПУСТЕНИЕ – IX ГЛАВА

МЕРЗОСТТА, КОЯТО ДОКАРВА ЗАПУСТЕНИЕ – VIII ГЛАВА

8. ВИДЕНИЕТО С АМАЛИК - ЧЕРВЕЯТ НА ГРАБИТЕЛСТВОТО И КОРИСТОЛЮБИЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! Не зная дали ще повярваш на долните разсъждения, които сега ще напиша, но аз съм длъжен пред Господ да ги изявя в тази книга. Защото времето, в което всички днес живеем, е белязано от един най-уродлив и най-проклет печат на …

Нататък МЕРЗОСТТА, КОЯТО ДОКАРВА ЗАПУСТЕНИЕ – VIII ГЛАВА

МЕРЗОСТТА, КОЯТО ДОКАРВА ЗАПУСТЕНИЕ – VII ГЛАВА

7. ВИДЕНИЕТО С МОАВ - ЧЕРВЕЯТ НА ЕГОИЗМА И СЕБЕЛЮБИЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! С цялото си сърце се моля на Господ Исус тази книга да извърши делото, за което е вдъхновена от Бога. Защото ако червеите на дявола продължат да живеят в сърцата на човеците, то тогава целият свят тотално ще попадне под …

Нататък МЕРЗОСТТА, КОЯТО ДОКАРВА ЗАПУСТЕНИЕ – VII ГЛАВА

МЕРЗОСТТА, КОЯТО ДОКАРВА ЗАПУСТЕНИЕ – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО С ЕЗАВЕЛ - ЧЕРВЕЯТ НА ЧАРОДЕЙСТВОТО И БЛУДСТВОТО Братко мой! Верни ми приятелю! Само Господ и верните около мен са свидетели на каква омраза и на какво отмъщение ме подложи дяволът след написването на виденията с червея Корей. То не бяха болезнени стрели и стягане на сърцето! То не беше пищене в ушите …

Нататък МЕРЗОСТТА, КОЯТО ДОКАРВА ЗАПУСТЕНИЕ – VI ГЛАВА

МЕРЗОСТТА, КОЯТО ДОКАРВА ЗАПУСТЕНИЕ – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С КОРЕЙ - ЧЕРВЕЯТ НА ЗЛОБАТА И ЗАВИСТТА “Защото сиромасите всякога се намират между вас, но Аз не всякога се намирам…” (Матея 26:11) Братко мой! Верни ми приятелю! Знаеш ли колко голямо богатство в сърцето е присъствието на Исус? Знаеш ли, че когато имаш Него, то тогава целият свят избледнява, понеже не може …

Нататък МЕРЗОСТТА, КОЯТО ДОКАРВА ЗАПУСТЕНИЕ – V ГЛАВА

МЕРЗОСТТА, КОЯТО ДОКАРВА ЗАПУСТЕНИЕ – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С МАМОН - ЧЕРВЕЯТ НА АЛЧНОСТТА И СРЕБРОЛЮБИЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! Когато погледна назад в годините, аз виждам, че Мамон е сатанинският дух, когото моят Господ е съкрушавал най-много в пророческите видения, които ми е давал. Като се започне от трилогията против търговците в Храма и се стигне до горкото на …

Нататък МЕРЗОСТТА, КОЯТО ДОКАРВА ЗАПУСТЕНИЕ – IV ГЛАВА

МЕРЗОСТТА, КОЯТО ДОКАРВА ЗАПУСТЕНИЕ – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ЕДОМ - ЧЕРВЕЯТ НА БЕЗУМИЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! С цялото си сърце сега се моля на моя Господ да те загърне с присъствието на Святия Си Дух, за да започнеш да изпитваш нещата, които се различават. Понеже всеки от нас някога е бил младенец във вярата. И като такъв е …

Нататък МЕРЗОСТТА, КОЯТО ДОКАРВА ЗАПУСТЕНИЕ – III ГЛАВА

МЕРЗОСТТА, КОЯТО ДОКАРВА ЗАПУСТЕНИЕ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С МЕРЗОСТТА НА ХЪЛМА ГЕВАЛ “Ненавистникът лицемерства с устните си, но крои коварство в сърцето си; когато говори сладко не го вярвай, защото има седем мерзости в сърцето му…” (Притчи 26:24-25) Братко мой! Верни ми приятелю! С дълбок подтик от Святия Дух аз съм сложил за мото на това видение горните стихове от …

Нататък МЕРЗОСТТА, КОЯТО ДОКАРВА ЗАПУСТЕНИЕ – II ГЛАВА

МЕРЗОСТТА, КОЯТО ДОКАРВА ЗАПУСТЕНИЕ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО В ТЪМНОТО АТЕЛИЕ НА ДЯВОЛА “Няма тъмнина, нито мрачна сянка, гдето да се крият ония, които вършат беззаконие…” (Иов 34:22) Братко мой! Верни ми приятелю! Понеже вече е късна есен, а идва и зима, аз искам да ти предложа една импресия, едно по-различно настроение, с което още по-добре да разбереш срещу какъв противник …

Нататък МЕРЗОСТТА, КОЯТО ДОКАРВА ЗАПУСТЕНИЕ – I ГЛАВА