ГЕДЕОН – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С ГОСПОДНИЯ ИЗПИТ ПРИ ВОДАТА НА ЙОРДАН Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Една от съществените причини, за да съм тотално отричан и отхвърлян в църквите, беше и остава фактът, че категорично отказах да угоднича на човеци. Особено на такива религиозни кариеристи, които решиха, че белите табелки върху реверите им са едва ли …

Нататък ГЕДЕОН – V ГЛАВА

ПЪТЯТ ДО ПОТОКА КИСОН И ВЪРХА НА КАРМИЛ – II ГЛАВА

2. НАЧАЛОТО НА ПЪТЯ (ИЛИ ЗА ПРОРОК ИЛИЯ В ГАЛААД) Скъпи ми братко! Воден от ръката Господна аз започвам духовно пътуване в живота на пророк Илия и от цялото си сърце те моля да внимаваш във всеки ред и дума на тази книга. Както всеки път, така и Пътят на пророк Илия има начало. Божията …

Нататък ПЪТЯТ ДО ПОТОКА КИСОН И ВЪРХА НА КАРМИЛ – II ГЛАВА