СВИНЕТЕ И ТИНЯТА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО ОТ ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС Нека сега, скъпи ми братко, да ти кажа какво преживях, когато моят Господ дойде към сърцето ми, за да ми говори и да ме подготви за темите на тази книга. Ето Неговите първи въпроси към сърцето ми. Той ме попита: “С какво свързваш смъртта? Кой или какво олицетворява смъртта?” …

Нататък СВИНЕТЕ И ТИНЯТА – I ГЛАВА

ЗА ПРАЗНИЯ ГРОБ И ВАРОСАНИТЕ ГРОБНИЦИ I – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЯТА В ГАДАРИНСКАТА ЗЕМЯ И ГЕТСИМАНСКАТА ГРАДИНА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Дълбоко в сърцето си аз зная, че ще запомня завинаги това видение във варосаната гробница, което Господ разкри на всички ни. Защото години наред измамата на дявола е стояла край нас и е гълтала човешките души, а ние сме стояли със …

Нататък ЗА ПРАЗНИЯ ГРОБ И ВАРОСАНИТЕ ГРОБНИЦИ I – II ГЛАВА

ЛЕГИОН – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО СЪС СТРЪМНИНАТА НА УМНОЖЕНОТО БЕЗЗАКОНИЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Едно желание изгаря сърцето ми повече от всички други желания, и то е Господ Исус Христос час по-скоро да се върне в Пришествието Си. Понеже нечестието на този свят толкова се е сгъстило, щото за Верните на Спасителя е дошло времето на …

Нататък ЛЕГИОН – V ГЛАВА

ЛЕГИОН – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ГРОБИЩАТА И БЪРДАТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! След виденията от досегашните глави аз повече нямам правото да нарека нито един от братята си слепец, и нито една от сестрите си незряща. Защото Господ е Верен да даде изобилна Светлина на всички ни. И ако с тази книга сме преживели по …

Нататък ЛЕГИОН – IV ГЛАВА

ЛЕГИОН – III ГЛАВА

3. “ЛЕГИОН Е ИМЕТО МИ, ЗАЩОТО СМЕ МНОЗИНА…” “Мнозина ще дойдат в Мое име и ще рекат: Аз съм Христос и ще подмамят мнозина…” (Марк 13:6) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Едва ли имам нужните думи в сърцето си, с които да ти разкрия каква превелика радост и неизразим възторг изпълниха всичките ми помисли, …

Нататък ЛЕГИОН – III ГЛАВА

ЛЕГИОН – II ГЛАВА

2. “ДА МИНЕМ НА ОТВЪДНАТА СТРАНА…” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако някога Господ беше ми казал, че един ден ще стоя с Него пред Божия Свят Олтар, за да виждам Вечното Му Слово, като Книга с разтворени огнени страници, то сърцето ми съвсем би премаляло от радост и възторг. Защото това е Книгата …

Нататък ЛЕГИОН – II ГЛАВА