ВЯРАТА, КОЯТО ВОДИ ДО ОСВЕЩЕНИЕ – IX ГЛАВА

9. ПОСЛЕДНИТЕ ВЪЛНИ НА БОЖИЕТО ОСВЕЩЕНИЕ “Положете всяко старание и прибавете на Благочестието си Братолюбието и Любовта на Исус!” Братко мой! Верни ми приятелю! Устните ми никога няма да престанат да хвалят Исус. И сърцето ми всякога ще Му се покланя и ще Го възцарява във всичките си помисли. Защото няма нищо друго, толкова прекрасно …

Нататък ВЯРАТА, КОЯТО ВОДИ ДО ОСВЕЩЕНИЕ – IX ГЛАВА

ВЯРАТА, КОЯТО ВОДИ ДО ОСВЕЩЕНИЕ – VIII ГЛАВА

8. ПЕТАТА ВЪЛНА НА БОЖИЕТО ОСВЕЩЕНИЕ “Положете всяко старание и прибавете на Твърдостта си Благочестието на Исус!” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Едно от най-прекрасните неща, които Святият Дух може да даде като видение на сърцето ти, е да видиш Дрехата на Господ Исус Христос. За изминалите години на моето посвещение от Царя, аз …

Нататък ВЯРАТА, КОЯТО ВОДИ ДО ОСВЕЩЕНИЕ – VIII ГЛАВА

ВЯРАТА, КОЯТО ВОДИ ДО ОСВЕЩЕНИЕ – VII ГЛАВА

7. ЧЕТВЪРТАТА ВЪЛНА НА БОЖИЕТО ОСВЕЩЕНИЕ “Положете всяко старание и прибавете на Себеобузданието си Твърдостта на Исус!” Братко мой! Верни ми приятелю! Когато човек преживее няколко от вълните на Божието Освещение, то той вече престава да бъде същият. Един нов Дух, едно ново стремление, една нова надежда и един нов прицел завладяват цялото му сърце. …

Нататък ВЯРАТА, КОЯТО ВОДИ ДО ОСВЕЩЕНИЕ – VII ГЛАВА

ВЯРАТА, КОЯТО ВОДИ ДО ОСВЕЩЕНИЕ – VI ГЛАВА

6. ТРЕТАТА ВЪЛНА НА БОЖИЕТО ОСВЕЩЕНИЕ “Положете всяко старание и прибавете на Благоразумието си Себеобузданието на Исус!” Братко мой! Верни ми приятелю! През всичките години на моята вяра в Исус сърцето ми постоянно се сблъскваше с един жесток проблем в църквите, който бих нарекъл “белег на ластичното християнство”. Както сам забелязваш, думата “ластик” се явява …

Нататък ВЯРАТА, КОЯТО ВОДИ ДО ОСВЕЩЕНИЕ – VI ГЛАВА

ВЯРАТА, КОЯТО ВОДИ ДО ОСВЕЩЕНИЕ – V ГЛАВА

5. ВТОРАТА ВЪЛНА НА БОЖИЕТО ОСВЕЩЕНИЕ “Положете всяко старание и прибавете на Добродетелта си Благоразумието на Исус!” Братко мой! Верни ми приятелю! Искам да знаеш, че виденията от Исус са много по-живи от живота и много по-реални от света, в който живеем. Ето защо моето сърце истински тържествува, когато Господ ме изпълни с присъствието на …

Нататък ВЯРАТА, КОЯТО ВОДИ ДО ОСВЕЩЕНИЕ – V ГЛАВА

ВЯРАТА, КОЯТО ВОДИ ДО ОСВЕЩЕНИЕ – IV ГЛАВА

4. ПЪРВАТА ВЪЛНА НА БОЖИЕТО ОСВЕЩЕНИЕ “Положете всяко старание и прибавете на вярата си Добродетелта на Исус!” Братко мой! Верни ми приятелю! Аз вървях с вълнение след Господ, когато очите ми зърнаха всичките развълнувани води на Божия Йордан. И ето, че двамата с Исус пристъпихме и навлязохме в самата река. А тогава Спасителят вдигна ръцете …

Нататък ВЯРАТА, КОЯТО ВОДИ ДО ОСВЕЩЕНИЕ – IV ГЛАВА

ВЯРАТА, КОЯТО ВОДИ ДО ОСВЕЩЕНИЕ – III ГЛАВА

3. “ВСИЧКИТЕ ТВОИ ВЪЛНИ И ТВОИ РАЗВЪЛНУВАНИ ВОДИ ПРЕМИНАХА НАД МЕНЕ...” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Едва ли има по-славна и чудесна привилегия за един Господен слуга от тая – да пристъпи с нозете си във водите на Святия Дух и да призовава човеците на покаяние и отвръщане от греховете и от мерзостта. Някога …

Нататък ВЯРАТА, КОЯТО ВОДИ ДО ОСВЕЩЕНИЕ – III ГЛАВА

ВЯРАТА, КОЯТО ВОДИ ДО ОСВЕЩЕНИЕ – II ГЛАВА

2. “В БЛАГОПРИЯТНО ВРЕМЕ ТЕ ПОСЛУШАХ, И В СПАСИТЕЛЕН ДЕН ТИ ПОМОГНАХ...” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! На едно единствено място в Евангелието Господ отвори устните Си, за да говори на човеците за великите дела на Божия Пророчески Дух. И Евангелист Лука записа думите на Спасителя, с които Той говореше за дните на пророк …

Нататък ВЯРАТА, КОЯТО ВОДИ ДО ОСВЕЩЕНИЕ – II ГЛАВА

ВЯРАТА, КОЯТО ВОДИ ДО ОСВЕЩЕНИЕ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО В НЕБЕСНИЯ ДОМ НА АПОСТОЛ ПЕТЪР Братко мой! Верни ми приятелю! Нека отново започна с това, че скръб изпълни цялото ми сърце. И тая скръб, като разплака очите ми, накара ме да викам с всичката си сила към Исус и да Му казвам: “О, Господи мой! Имай милост към слугата Си! Избави ме …

Нататък ВЯРАТА, КОЯТО ВОДИ ДО ОСВЕЩЕНИЕ – I ГЛАВА

ВЯРАТА, КОЯТО ВОДИ ДО ОСВЕЩЕНИЕ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! След един период на мълчание, който беше мъчителен за сърцето ми, аз отново потърсих моя Господ Исус Христос. Потърсих Го с вярата, че Той е бил, е, и ще остане неизчерпаем Извор на всяко духовно благословение в небесните места. Докато минаваха дните на моето пребъдване на …

Нататък ВЯРАТА, КОЯТО ВОДИ ДО ОСВЕЩЕНИЕ – НАЧАЛО