АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – IV ГЛАВА

4. АНТИ-ВЯРАТА КАТО ЦЕЛ НА ЛЪЖЕПРОРОКА Колко от нас разбират, че вярата не е просто да се признае на съществуването на Бога? Вярата е духовно участие в Живота на Бога и извикване на Неговото действие в нашия живот. Ние заставаме пред Бога, Когото не виждаме и казваме:“Вярваме в Тебе! Вярваме в Името Ти! Уповаваме на …

Нататък АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – IV ГЛАВА

ТЕЖЕСТТА НА КОРОНАТА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО СЪС СЛУГИТЕ ПРЕД ХРИСТОВОТО СЪДИЛИЩЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Не е възможно Господ да отвори очите на сляп човек, а той да твърди, че все още нищо не може да види. Защото днес въпросът вече не е дали християните виждат, но дали им изнася да изрекат на глас онова, което виждат. …

Нататък ТЕЖЕСТТА НА КОРОНАТА – III ГЛАВА

ЗА КАНАРАТА И ПЯСЪКА – IV ГЛАВА

4. ОСНОВАНИ НА КАНАРАТА Скъпи ми приятелю! След малко ти ще затвориш тази книга и аз искам да не я забравиш никога. Рядко Господ се открива в такава Благодат на човеците и е много важно, когато Той ни говори, да бъдем както библейската Мария, да седнем в нозете Му и да вземем добрата част, Словото, …

Нататък ЗА КАНАРАТА И ПЯСЪКА – IV ГЛАВА

ЗА КАНАРАТА И ПЯСЪКА – I ГЛАВА

1. ТВЪРДОСТ НА ПОГРЕШНОТО МЯСТО И така, както вече ти казах в предисловието, аз изпитвах нужда от твърдост. Въпреки, че с всеки изминал ден пораствах във вяра, познание и помазание, с твърдостта нещата вървяха в една обратно пропорционална зависимост. Колкото повече Господ ми даваше да зная за Него, толкова повече усещах, че се огъвам. С …

Нататък ЗА КАНАРАТА И ПЯСЪКА – I ГЛАВА

ВИКЪТ НА КРЪВТА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми приятелю! Който и да си, какъвто и да си, където и да си, аз моля Живия Господ и Бог да се разкрие пред сърцето ти със словото в тази книга, както Сам Той се разкри на мен и моето сърце. Аз искам моят Господ да изгони от теб неверието на …

Нататък ВИКЪТ НА КРЪВТА – НАЧАЛО

ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА_7

7. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЛАТНИЯТ СВЕТИЛНИК НА МЕСИЯТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Никога усещането ми за изпълнена мисия и Свещен дълг не е било толкова силно, колкото сега, когато дописвам страниците на тази пророческа книга. И в нея аз гледам на моя Небесен Месия като Начинателят и Усъвършителят на Истинската Вяра. Тази Вяра, която …

Нататък ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА_7

ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – II ГЛАВА

II. ВИДЕНИЕТО ПРЕД БОЖИЯ СВЯТ ОЛТАР Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз горещо се моля на моят Господ да опази всичките Си Верни, тъй щото никой от тях да не бъде постигнат от злощастната сетнина на нечестивите. Но същевременно си давам ясна сметка, че ако в една държава от близо осем милиона жители бях …

Нататък ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – II ГЛАВА

ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА I – НАЧАЛО

СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Още с първия ред на тази пророческа книга аз искам да отдам всичкото си благодарение и преклонение пред моя Господ Исус Христос, Който опази живота ми от яростните съпротивления на Сатана, както и от всички смъртоносни стрели на духа на лъжепророка, изобличен и …

Нататък ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА I – НАЧАЛО