ЧЕРВЕЯТ, КОЙТО НЕ УМИРА – IV ГЛАВА_2

2. ВАВИЛОНСКАТА “АНАТЕМА” СПРЯМО ХРИСТОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ Братко мой! Аз съм сигурен, че Бог може само веднъж да се намеси в живота на човека и тази Божия намеса да е наистина съдбоносна. Понеже онези, които Отец е предузнал и записал за Вечен Живот, нямат нужда от много доказателства за Христовия Глас. Този Глас идва в живота …

Нататък ЧЕРВЕЯТ, КОЙТО НЕ УМИРА – IV ГЛАВА_2

ЧЕРВЕЯТ, КОЙТО НЕ УМИРА – IV ГЛАВА

IV. ИЗМАМИТЕ НА ВЪНШНАТА ТЪМНИНА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Нека сърцето ти се смири пред Господа. Нека всичките ти помисли благоговеят пред Него. Защото този свят е една голяма измама за душите. И трагедията на човеците, които са влюбени в него, не е друга, но именно тази, че те са останали вън от …

Нататък ЧЕРВЕЯТ, КОЙТО НЕ УМИРА – IV ГЛАВА