ЧЕРВЕЯТ, КОЙТО НЕ УМИРА – IV ГЛАВА_3

3. ИЗМАМАТА НА ВАРОСАНИТЕ ГРОБНИЦИ Братко мой! Верни ми приятелю! Ако има вяра, за която съм готов да падна пред Божиите колене и да я прося с цялото си сърце за теб, то това е вярата, с която приемаш, че Словото на Исус е Дух и плътта не ползва в нищо. Аз благодаря на Този …

Нататък ЧЕРВЕЯТ, КОЙТО НЕ УМИРА – IV ГЛАВА_3

ЧЕРВЕЯТ, КОЙТО НЕ УМИРА – IV ГЛАВА_2

2. ВАВИЛОНСКАТА “АНАТЕМА” СПРЯМО ХРИСТОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ Братко мой! Аз съм сигурен, че Бог може само веднъж да се намеси в живота на човека и тази Божия намеса да е наистина съдбоносна. Понеже онези, които Отец е предузнал и записал за Вечен Живот, нямат нужда от много доказателства за Христовия Глас. Този Глас идва в живота …

Нататък ЧЕРВЕЯТ, КОЙТО НЕ УМИРА – IV ГЛАВА_2

ЧЕРВЕЯТ, КОЙТО НЕ УМИРА – IV ГЛАВА

IV. ИЗМАМИТЕ НА ВЪНШНАТА ТЪМНИНА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Нека сърцето ти се смири пред Господа. Нека всичките ти помисли благоговеят пред Него. Защото този свят е една голяма измама за душите. И трагедията на човеците, които са влюбени в него, не е друга, но именно тази, че те са останали вън от …

Нататък ЧЕРВЕЯТ, КОЙТО НЕ УМИРА – IV ГЛАВА

ЧЕРВЕЯТ, КОЙТО НЕ УМИРА – I ГЛАВА

I. ВИДЕНИЕТО С ВЪНШНАТА ТЪМНИНА Думите на Исус така разтърсиха сърцето ми, че подобно на човек, който извръща главата си, за да не гледа ужаса на някоя гледка, така и аз не смеех да отворя очите на сърцето си. Най-вероятно въображението ми беше толкова силно, че само вече си беше изградило стена. Но Господ, Който …

Нататък ЧЕРВЕЯТ, КОЙТО НЕ УМИРА – I ГЛАВА

ЧЕРВЕЯТ, КОЙТО НЕ УМИРА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи мой братко! Верни ми приятелю! Сега сърцето ми е разтърсено и пренаскърбено, поради виденията, на които Исус ме направи свидетел в Милостта Си. Сълзите на духа ми не спират да се изливат към Бога и да Го молят да съхрани и опази всичките Си чеда. Защото, въпреки огромното изобилие от разпечатани …

Нататък ЧЕРВЕЯТ, КОЙТО НЕ УМИРА – НАЧАЛО

ОГНЕНОТО КОЛЕЛО НА ЖИВОТА – II ГЛАВА

II. ПОЖАРИТЕ ВЪВ ВЪНШНАТА ТЪМНИНА Братко мой! Верни ми приятелю! При всичкото ми ходене с Господ през последните години, аз имах възможност да видя много места и да разбера много тайни и скрити неща. Но сега смея да твърдя пред теб, че последните поколения от нечестиви наистина ще се окажат по-окаяни от всички преди тях. …

Нататък ОГНЕНОТО КОЛЕЛО НА ЖИВОТА – II ГЛАВА