АЛФАТА И ОМЕГАТА II – IV ГЛАВА

4. ВРЕМЕ ЗА ПАЗЕНЕ И ВРЕМЕ ЗА ХВЪРЛЯНЕ Пазиш ли сърцето си, братко мой? Пазиш ли чистата и Свята Вяра, която Господ ни остави с Примера и Делото на Собствения Си Живот? Нека ти кажа, че ако всички пазеха сърцата си и вярата им в Бога стоеше чиста и Свята, то тогава за Божиите пророци …

Нататък АЛФАТА И ОМЕГАТА II – IV ГЛАВА