ВОДИТЕ НА ПОРУГАНИЕТО – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С УМНОЖЕНАТА ОМРАЗА И СКРЪБТА НА ПОРУГАНИЕТО “Тия, които ме мразят без причина, се умножиха повече от космите на главата ми; укрепиха се моите погубители, които неправедно са мои неприятели; тогава ме заставиха да върна онова, което не бях грабнал. Боже, Ти знаеш безумието ми; и прегрешенията ми не са скрити от Тебе. …

Нататък ВОДИТЕ НА ПОРУГАНИЕТО – V ГЛАВА

ВОДИТЕ НА ПОРУГАНИЕТО – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ДЪЛБОКИТЕ ВОДИ НА НЕЧЕСТИЕТО “Избави ме, Боже; защото водите стигнаха до душата ми. Потъвам в дълбока тиня, гдето няма твърдо място да застана; стигнах в дълбоки води, гдето потопът ме покрива...” (Псалом 69:1-2) Братко мой! Верни ми приятелю! Има свят, скрит от очите ни. Има зло, за което ние дори и не …

Нататък ВОДИТЕ НА ПОРУГАНИЕТО – II ГЛАВА