СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО НАД ВИТСАИДА “Но горко вам книжници и фарисеи, лицемери! Защото затваряте небесното царство пред човеците, понеже сами вие не влизате, нито влизащите оставяте да влязат…” (Матея 23:13) Братко мой! Верни ми приятелю! Ако искам нещо от моя Господ и Спасител, то това е Той да те разтърси. Да разтърси сърцето ти …

Нататък СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ – IV ГЛАВА

СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ТАЙНОТО СЪЗДАВАНЕ НА ПОСЛЕДНИЯ ВАВИЛОН Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз не зная дали някога си имал на представа що ще да рекат думите на Апостол Павел, който в посланието си към Ефесяните се молеше на Отец да ни се даде Дух на мъдрост и на откровение. Но смея да твърдя …

Нататък СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ – II ГЛАВА

СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО В ХРАМА НА ВСЕМОГЪЩИЯ И така, братко мой, след докосването ми от Исус духът ми и сърцето ми отново се извисиха нагоре, до Небесните селения на Святия Дух. Тогава за първи път от общението си с Господ аз видях целият Хълм Сион в едно необикновено раздвижване. Защото пред Храма на Всемогъщия Бог и …

Нататък СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ – I ГЛАВА