ЦЪРКВАТА-РУТ – VII ГЛАВА_2

ЗАЩО ЧРЕЗ ЦЪРКВАТА-РУТ ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС СТАВА ЗНАМЕНИТ ВЪВ ВИТЛЕЕМ? Няма по-голяма и по-превъзходна длъжност пред Господ от тази - да проповядваш благовестието за Небесното Царство. Когато ти правиш това чрез Силата на Святия Дух и Божието Помазание, тогава със сигурност Бог гледа на теб, като на един, който дава Небесен Хляб на чедата Му. …

Нататък ЦЪРКВАТА-РУТ – VII ГЛАВА_2

ЦЪРКВАТА-РУТ – V ГЛАВА_5

ПЕТА ДУХОВНА СТЪПКА НА ЦЪРКВАТА-РУТ Църквата-Рут става на сутринта “преди да може човек да разпознава човека”, тоест, във времето на най-голямата духовна измама, когато дяволът е най-трудно различим. Искам да знаеш, че през последните двадесет века Живата Църква на Исус нито за миг не е преставала да воюва с дявола за Спасението на човешките души. …

Нататък ЦЪРКВАТА-РУТ – V ГЛАВА_5

ЦЪРКВАТА-РУТ – II ГЛАВА

II. ВРЕМЕТО НА ДУХОВНИТЕ ИЗПИТАНИЯ (ИЛИ ЗА ОГОРЧЕНИЕТО НА ЦЪРКВИТЕ ОТ БОГА) Искам да знаеш, че в това последно време действа една съблазън в много църкви, която ги кара да отстъпят от Бога. Понеже Бог не се променя, но ние сме тези, които трябва да се променяме. И примерът да се променяме е този: Да …

Нататък ЦЪРКВАТА-РУТ – II ГЛАВА

ДА РОДИШ ИСУС ВЪВ ВИТЛЕЕМ – II ГЛАВА

2. ГОСПОДНИТЕ ЯСЛИ Ето, че двамата с Господ отново вървяхме след Йосиф и Мария. И очите ми забелязаха, че Божиите спътници приближиха място, което приличаше на пещера. Така те влязоха вътре, а ние ги последвахме. А там Исус ми каза: “Както сам виждаш, видението неизменно следва евангелските събития около Моето Раждане. Но сега искам да …

Нататък ДА РОДИШ ИСУС ВЪВ ВИТЛЕЕМ – II ГЛАВА

ДА РОДИШ ИСУС ВЪВ ВИТЛЕЕМ – I ГЛАВА

1. СТРАННОПРИЕМНИЦАТА ВЪВ ВИТЛЕЕМ Братко мой! Верни ми приятелю! Нека сега ти споделя как продължи удивителното ми пътуване във видението с Йосиф и Мария. Аз виждах как Мария бе седнала на осле, а Йосиф, водейки поводите му, вървеше напред. Така, в самото видение аз и Исус продължавахме да ги следваме. Накрая те попаднаха в градеца …

Нататък ДА РОДИШ ИСУС ВЪВ ВИТЛЕЕМ – I ГЛАВА

РОДЕНИ ПОД ЗВЕЗДАТА НА АГНЕЦА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ВИТЛЕЕМСКАТА ЗВЕЗДА И ТРИМАТА МЪДРЕЦИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Не е възможно да си стигнал в прочита на книгата дотук, и сърцето ти да не е усетило скръбта, с която тя е заредена. Но аз не искам да си мислиш, че прицелът на тази книга е да останем в скръб. …

Нататък РОДЕНИ ПОД ЗВЕЗДАТА НА АГНЕЦА – III ГЛАВА