ЯСНО ОЧЕРТАНИЯТ ХРИСТОС – I ГЛАВА

1. СВЯТОТО ОБВИНЕНИЕ НА ВЕЧНИЯ СЪДИЯ (ОТЗВУКЪТ ОТ СКРИТОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ГОЛГОТА) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Нека нито за миг да не те напуска убеждението и категоричното потвърждение на Святия Дух, че четеш пророческа книга, за която се е водила люта битка в небесните места. Казвам това с максимална духовна отговорност пред моя …

Нататък ЯСНО ОЧЕРТАНИЯТ ХРИСТОС – I ГЛАВА

ЗЛАТНИТЕ ПРЕСТОЛИ НА МИЛЕНИУМА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЯТА С НИНЕВИЙСКИТЕ МЪЖЕ И ЮЖНАТА ЦАРИЦА Братко мой! Верни ми приятелю! Искам да знаеш и да закрепиш в сърцето си превъзходната истина, че рано или късно всяко беззаконие ще се заплати. Ние живеем в свят, в който очите ни наблюдават една печална гледка, една илюстрация на човешкото безумие и слабост. Една картина, която …

Нататък ЗЛАТНИТЕ ПРЕСТОЛИ НА МИЛЕНИУМА – II ГЛАВА

ЗЛАТНИТЕ ПРЕСТОЛИ НА МИЛЕНИУМА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ПРЕСТОЛИТЕ В НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! През изминалите години на моето общение с Господ Исус аз разбрах, че нищо не издига така сърцето и не изпълва така духа, както Божиите видения. Защото човек може години наред да посещава земната си църква, но това никак няма да го ползва, …

Нататък ЗЛАТНИТЕ ПРЕСТОЛИ НА МИЛЕНИУМА – I ГЛАВА

ЗЛАТНИТЕ ПРЕСТОЛИ НА МИЛЕНИУМА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи мой братко! Верни ми приятелю! Сега в твоите ръце попада книга, която е естествено продължение на изобилната Благодат и Милост, с които ме посети моят Господ Исус Христос. И аз съм убеден, че сърцето ти не просто ще вкуси от благостите на Сион, но ще бъде наситено от изявата и разпечатването …

Нататък ЗЛАТНИТЕ ПРЕСТОЛИ НА МИЛЕНИУМА – НАЧАЛО

КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – X ГЛАВА

10. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО ВЪРХУ КНИЖНИЦИТЕ И ФАРИСЕИТЕ “Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! Защото чистите външността на чашата и блюдото, а отвътре те са пълни с грабеж и насилие...” (Матея 23:25) Братко мой! Верни ми приятелю! Виденията в тази пророческа книга стигат до своята кулминация. Затова е съвсем естествено, че последното горко, пророкувано от …

Нататък КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – X ГЛАВА

КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – IX ГЛАВА

9. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО ВЪРХУ ПРЕДАТЕЛИТЕ “Човешкият Син отива, както е написано за Него; но горко на този човек, чрез когото Човешкият Син ще бъде предаден! Добре щеше да бъде за този човек, ако не бе се родил...” (Матея 26:24) Братко мой! Верни ми приятелю! Както се убеждаваш, виденията от огнения пъкъл стават все по-страшни …

Нататък КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – IX ГЛАВА

КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – VIII ГЛАВА

8. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО ВЪРХУ БОГАТАШИТЕ “Но горко на вас богатите; защото сте приели вече утехата си...” (Лука 6:24) Братко мой! Верни ми приятелю! При все, че за темата върху сетнината на богаташите аз съм написал достатъчно пророчески книги, пак смея да кажа, че тя остава недоизпълнена. И винаги, когато застана на молитва пред моя …

Нататък КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – VIII ГЛАВА

КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – VII ГЛАВА

7. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО ВЪРХУ ЗАКОННИЦИТЕ “Горко и на вас, законниците, защото товарите човеците с бремена, които тежко се носят; а сами вие нито с един пръст не се допирате до бремената...” (Лука 11:46) “Горко на вас, законници! Защото отнехте ключа на знанието; сами вие не влязохте, и на влизащите попречихте...” (Лука 11:52) Братко мой! …

Нататък КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – VII ГЛАВА

ЗАКХЕЙ – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С КОДРАНТА НА СЕБЕОЧИСТВАНЕТО (ДЪЛЖИМОТО КЪМ СВЯТИЯ ДУХ) Братко мой! Верни ми приятелю! Знаеш ли колко години сърцето ми е копнеело именно за такава опитност от Бога? Защото ние всички често се сблъскваме с решетките на не една и две килии, в които стенат пленниците на дявола. И като започнем да дърпаме решетките …

Нататък ЗАКХЕЙ – IV ГЛАВА

ЗАКХЕЙ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ТЪМНИЦАТА НА СВЕТА Братко мой! Верни ми приятелю! Толкова много са станали дяволските заблуди, които последните тщеславни църкви пръскат като отровен спрей по лицето на света, щото трябва отново и отново да се събарят крепости, както някога ги събориха седемте свещеници с тръбите пред стените на Ерихон. За какво ти говоря ли? …

Нататък ЗАКХЕЙ – II ГЛАВА