СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – V ГЛАВА

5. ЧЕТВЪРТИЯТ НАДПИС ВЪРХУ ПРЪСТЕНА НА НЕВЯСТАТА “Никой от поканените няма да вкуси Вечерята Ми...” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз не искам дори да си помисля каква ще е сетнината на онези вярващи, които имат самочувствие на спасени, когато посещават църковни събрания, тотално отстъпили от Завета на Господ Исус Христос. Те вече фатално …

Нататък СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – V ГЛАВА

ЯСНО ОЧЕРТАНИЯТ ХРИСТОС – I ГЛАВА

1. СВЯТОТО ОБВИНЕНИЕ НА ВЕЧНИЯ СЪДИЯ (ОТЗВУКЪТ ОТ СКРИТОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ГОЛГОТА) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Нека нито за миг да не те напуска убеждението и категоричното потвърждение на Святия Дух, че четеш пророческа книга, за която се е водила люта битка в небесните места. Казвам това с максимална духовна отговорност пред моя …

Нататък ЯСНО ОЧЕРТАНИЯТ ХРИСТОС – I ГЛАВА

ЗЛАТНИТЕ ПРЕСТОЛИ НА МИЛЕНИУМА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЯТА С НИНЕВИЙСКИТЕ МЪЖЕ И ЮЖНАТА ЦАРИЦА Братко мой! Верни ми приятелю! Искам да знаеш и да закрепиш в сърцето си превъзходната истина, че рано или късно всяко беззаконие ще се заплати. Ние живеем в свят, в който очите ни наблюдават една печална гледка, една илюстрация на човешкото безумие и слабост. Една картина, която …

Нататък ЗЛАТНИТЕ ПРЕСТОЛИ НА МИЛЕНИУМА – II ГЛАВА

ЗЛАТНИТЕ ПРЕСТОЛИ НА МИЛЕНИУМА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ПРЕСТОЛИТЕ В НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! През изминалите години на моето общение с Господ Исус аз разбрах, че нищо не издига така сърцето и не изпълва така духа, както Божиите видения. Защото човек може години наред да посещава земната си църква, но това никак няма да го ползва, …

Нататък ЗЛАТНИТЕ ПРЕСТОЛИ НА МИЛЕНИУМА – I ГЛАВА

ЗЛАТНИТЕ ПРЕСТОЛИ НА МИЛЕНИУМА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи мой братко! Верни ми приятелю! Сега в твоите ръце попада книга, която е естествено продължение на изобилната Благодат и Милост, с които ме посети моят Господ Исус Христос. И аз съм убеден, че сърцето ти не просто ще вкуси от благостите на Сион, но ще бъде наситено от изявата и разпечатването …

Нататък ЗЛАТНИТЕ ПРЕСТОЛИ НА МИЛЕНИУМА – НАЧАЛО

КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – X ГЛАВА

10. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО ВЪРХУ КНИЖНИЦИТЕ И ФАРИСЕИТЕ “Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! Защото чистите външността на чашата и блюдото, а отвътре те са пълни с грабеж и насилие...” (Матея 23:25) Братко мой! Верни ми приятелю! Виденията в тази пророческа книга стигат до своята кулминация. Затова е съвсем естествено, че последното горко, пророкувано от …

Нататък КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – X ГЛАВА

КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – IX ГЛАВА

9. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО ВЪРХУ ПРЕДАТЕЛИТЕ “Човешкият Син отива, както е написано за Него; но горко на този човек, чрез когото Човешкият Син ще бъде предаден! Добре щеше да бъде за този човек, ако не бе се родил...” (Матея 26:24) Братко мой! Верни ми приятелю! Както се убеждаваш, виденията от огнения пъкъл стават все по-страшни …

Нататък КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – IX ГЛАВА

КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – VIII ГЛАВА

8. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО ВЪРХУ БОГАТАШИТЕ “Но горко на вас богатите; защото сте приели вече утехата си...” (Лука 6:24) Братко мой! Верни ми приятелю! При все, че за темата върху сетнината на богаташите аз съм написал достатъчно пророчески книги, пак смея да кажа, че тя остава недоизпълнена. И винаги, когато застана на молитва пред моя …

Нататък КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – VIII ГЛАВА

КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – VII ГЛАВА

7. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО ВЪРХУ ЗАКОННИЦИТЕ “Горко и на вас, законниците, защото товарите човеците с бремена, които тежко се носят; а сами вие нито с един пръст не се допирате до бремената...” (Лука 11:46) “Горко на вас, законници! Защото отнехте ключа на знанието; сами вие не влязохте, и на влизащите попречихте...” (Лука 11:52) Братко мой! …

Нататък КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – VII ГЛАВА

ЗАКХЕЙ – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С КОДРАНТА НА СЕБЕОЧИСТВАНЕТО (ДЪЛЖИМОТО КЪМ СВЯТИЯ ДУХ) Братко мой! Верни ми приятелю! Знаеш ли колко години сърцето ми е копнеело именно за такава опитност от Бога? Защото ние всички често се сблъскваме с решетките на не една и две килии, в които стенат пленниците на дявола. И като започнем да дърпаме решетките …

Нататък ЗАКХЕЙ – IV ГЛАВА