ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА_7

7. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЛАТНИЯТ СВЕТИЛНИК НА МЕСИЯТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Никога усещането ми за изпълнена мисия и Свещен дълг не е било толкова силно, колкото сега, когато дописвам страниците на тази пророческа книга. И в нея аз гледам на моя Небесен Месия като Начинателят и Усъвършителят на Истинската Вяра. Тази Вяра, която …

Нататък ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА_7

ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА_6

6. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЛАТНИЯТ ПЕЧАТ НА МЕСИЯТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Преминал с моя Господ през всички видения, свързани със Златото Му, аз днес се чувствам не просто богат, но уникално благословен с най-голямото съкровище в Святия Божий Дух. Да мислиш, че Господните слуги от минали поколения са търсили нещо друго от Небето, …

Нататък ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА_6

ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА_5

5. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЛАТНИЯ ЕФОД НА МЕСИЯТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Искам нито за миг да не забравяш, че в тази книга четеш послания, адресирани към духа ти, а не към ума или плътта. И това чудно Злато на Месията, Който е нашият Господ Исус Христос, съвършено се доказва в Дух и Истина, …

Нататък ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА_5

ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА_4

4. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЛАТНИТЕ САНДАЛИ НА МЕСИЯТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз не зная дали някой ти е проповядвал какво ще рече да бъдеш последовател на Господ Исус Христос. Но сребърната дума “последовател” е твърде ясна, за да бъде сбъркана в значението си. Защото нейният смисъл ще рече да тръгнеш “по следи”. А …

Нататък ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА_4

ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА_3

3. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЛАТНИЯ ЩИТ НА МЕСИЯТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Никога в сърцето ми чувството за Свещен дълг пред Христос не е било толкова силно, колкото в тези последни видения, които описвам със Съвършеното благоволение на Бога и Отца. Вярно е, че слугата Господен написа много книги и прозря много от Божиите …

Нататък ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА_3

ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА_2

2. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЛАТНИЯ НАГРЪДНИК НА МЕСИЯТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Усещаш ли как главата ти вече е настръхнала, а тръпките се спускат по гърба и рамената? Това е сигурен и чудесен знак, че Господ ти дарява Шлема Си и иска да те заведе напред в Евангелието. А ти сам знаеш от Словото, …

Нататък ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА_2

ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА_1

1. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЛАТНИЯ ШЛЕМ НА МЕСИЯТА Братко мой! Верни ми приятелю! Намерил се с моя Господ в Живото Евангелие, аз с възхищение забелязах, че Го виждам облечен изцяло в Злато. И като не можех да се сдържа, с вълнение Му казах: “О, скъпоценен мой Спасителю! Сърцето ми Те вижда така, както никога не Си …

Нататък ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА_1

ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА

III. ЗЛАТОТО НА МЕСИЯТА В ЖИВОТО ЕВАНГЕЛИЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Няма по-голяма наслада за сърцето ми от увереността, че когато пояснявам духовни неща на духовните човеци, те наистина проумяват лъчите на Божията Вечна Правда. Тогава духът ми ликува в радостта, че трудът ми в Христа Исуса не е напразен, но плодоносен и …

Нататък ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА

ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – II ГЛАВА

II. ВИДЕНИЕТО ПРЕД БОЖИЯ СВЯТ ОЛТАР Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз горещо се моля на моят Господ да опази всичките Си Верни, тъй щото никой от тях да не бъде постигнат от злощастната сетнина на нечестивите. Но същевременно си давам ясна сметка, че ако в една държава от близо осем милиона жители бях …

Нататък ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – II ГЛАВА

ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – I ГЛАВА

I. ВИДЕНИЕТО С РЪЖДЯСВАНЕТО НА ЗЛАТОТО НА НЕЧЕСТИВИТЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Както има близки понятия, които много се обичат и са свързани помежду си, така има и присъствия, които преливат едно в друго. Помисли например, че е нормално да чуеш за “хляб и сол”, за “живот и здраве”, за “мир и благодат”. …

Нататък ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – I ГЛАВА