ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – VI ГЛАВА

6. ПРАЗНИКЪТ НА ШАТРОРАЗПЪВАНЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! Преди да ти разкрия последния от Вечните Празници в Небесния Ерусалим, аз искам да ти кажа, че за мен това последно видение е равносилно на най-чудесната привилегия, която някога съм имал от моя Господ Исус Христос. Привилегия, на която посветих живота си и всичкото си изнуряване …

Нататък ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – VI ГЛАВА

ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – IV ГЛАВА

4. ПРАЗНИКЪТ НА ЖЕТВАТА И БЕРИТБАТА Братко мой! Верни ми приятелю! Моля се на Бога да приемеш с отворено сърце посланието за Празника, който ще се открие пред теб в следващите редове. Защото за сетен път Царят на Сион ме убеди колко дълбока и неизследима е Божията тайнствена Премъдрост. Но нека сега да ти споделя …

Нататък ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – IV ГЛАВА

ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – III ГЛАВА

3. ПРАЗНИКЪТ НА ГОСПОДНАТА ПАСХА Братко мой! Верни ми приятелю! Когато погледна назад в годините и видя коренната промяна, станала в сърцето ми, аз вече зная, че Исус ме е въздигнал в Духа Си, за да бъда участник на Неговата Пасха. И не просто участник, но работник за Святото Му Дело. Имаше време в живота …

Нататък ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – III ГЛАВА

ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – II ГЛАВА

2. ПРАЗНИКЪТ НА ГОСПОДНИЯ ДЕН Братко мой! Верни ми приятелю! Преди да ти разкрия всяко от виденията, свързани с петте празника в Небесния Ерусалим, аз искам да ти кажа още няколко думи за абсолютната разлика между Небесното и земното, между Празниците горе и празниците долу. Живеейки в света на лукавия, земните човеци са напълнили земните …

Нататък ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – II ГЛАВА

ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – I ГЛАВА

1. ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Като слуга на Господ Исус, който е имал твърде много чудесни причини да се влюби в Небесния Цар и да се посвети на Делото Му, аз обрекох душата си на една изяждаща и огнена ревност. Ревност, която ме е разпалвала винаги, когато …

Нататък ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – I ГЛАВА