КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – I ГЛАВА

ВТОРА ЧАСТ: ПО СТЪПКИТЕ НА ПРОРОК ИЛИЯ 1. ВЕТИЛ ИЛИ ЗА ДУХОВНИЯ ПРОЛОМ “Истина, истина ви казвам, (отсега) ще видите небето отворено, и Божиите ангели да възлизат и слизат над Човешкия Син…” (Йоан 1:51) С разглеждането на тази глава пристъпвам към онзи духовен критерий, който Бог постави пред вярата на Пророк Илия, пред неговия дух …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – I ГЛАВА

ЗОДИАКЪТ НА ВАВИЛОН – XIII ГЛАВА

13. СКРИТИ ВЪВ ВЕТИЛ Братко мой! Аз наистина съм повярвал в един Бог на чудесата. Бог, толкова могъщ и превъзвишен, колкото не е възможно да си представим. Бог, Който всякога милее за чедата Си и в тези последни дни на умножено беззаконие протяга ръка от Небето, за да ни спаси. Искам да знаеш, че дяволът …

Нататък ЗОДИАКЪТ НА ВАВИЛОН – XIII ГЛАВА

ВЕТИЛ II – VI ГЛАВА

6. ДВАНАДЕСЕТИЯТ ЛЪЧ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ (БОЖИЕТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Сред буря от демонична ярост и натиск, какъвто рядко съм преживявал, аз стигнах до последното видение от Ветил, свързано с Божието Възкресение. Няма да те излъжа и ще бъда пределно искрен, като ти кажа, че пророческите видения много по-лесно се четат, …

Нататък ВЕТИЛ II – VI ГЛАВА

ВЕТИЛ II – V ГЛАВА

5. ЕДИНАДЕСЕТИЯТ ЛЪЧ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ (БОЖИЕТО ОСВОБОЖДЕНИЕ И РАЗЧУПВАНЕТО НА ОКОВИТЕ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Усещаш ли как все повече и повече Ветил се превръща в един последен Ден Господен за сърцето ти? Защото в какво друго да се превърнат светлите лъчи на ангелското благовестие, освен в Ден? И с каква друга …

Нататък ВЕТИЛ II – V ГЛАВА

ВЕТИЛ II – IV ГЛАВА

4. ДЕСЕТИЯТ ЛЪЧ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ (БОЖИЕТО ИЗЦЕЛЕНИЕ И ПРОГЛЕЖДАНЕ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Твърдото ми убеждение при писането на тази най-дълбока и Свята пророческа книга, е свързано с очакването, че тя ще бъде прочетена и осмислена от духовните, а не от душевните или плътските християни. В крайна сметка ангелското благовестие може да …

Нататък ВЕТИЛ II – IV ГЛАВА

ВЕТИЛ II – III ГЛАВА

3. ДЕВЕТИЯТ ЛЪЧ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ (БОЖИЕТО ЗАЧАТИЕ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! От цялото си сърце и душа уповавам на моя Господ и Бог и вярвам, че не човеци, но Той управлява лъчите на Ветил, като им посочва кое сърце да докоснат и в кой дом да възцарят божественото Му Присъствие. Бяха години …

Нататък ВЕТИЛ II – III ГЛАВА

ВЕТИЛ II – II ГЛАВА

2. ОСМИЯТ ЛЪЧ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ (БОЖИЕТО ПРЕДУЗНАНИЕ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Много пъти през годините на слугуването ми пред Господ, аз съм искал да отворя устните си и да благовестя на Божието домочадие най-дълбоките тайни на Божието Царство. Тези тайни, които наистина да ни превърнат в поколение на победата и триумфа над …

Нататък ВЕТИЛ II – II ГЛАВА

ВЕТИЛ II – I ГЛАВА

1. СЕДМИЯТ ЛЪЧ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ (БОЖИЕТО НАСЪРЧЕНИЕ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! При всичките чудесни свидетелства за могъщото Божие благоволение върху сърцето ми, аз винаги съм молил моя Господ да потвърждава в сърцата на Верните Си, че пътят ми е трънлив и пълен с цялата възможна съпротива на дявола. Когато от Небето бъдат …

Нататък ВЕТИЛ II – I ГЛАВА

ВЕТИЛ II – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Едва ли някога съм имал по-голямо удовлетворение в сърцето си, отколкото сега, когато завършвам годината с втората част от виденията за Божия Ветил. Истината е, че дяволът хвърли всичката си възможна ярост, и употреби цялата си демонична съпротива, за да спре описването на виденията, свързани с …

Нататък ВЕТИЛ II – НАЧАЛО

ВЕТИЛ I – VII ГЛАВА

7. ШЕСТИЯТ ЛЪЧ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ (БОЖИЕТО ПОСВЕЩЕНИЕ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Не е възможно да си прочел книгата до тази страница и Ветил да не е станал съвършено реален пред сърцето ти. Но в крайна сметка именно такава е целта на настоящите видения – да те въздигнат във всяческо познаване на нашия …

Нататък ВЕТИЛ I – VII ГЛАВА