ЗА БЛУДНИЦАТА ВАВИЛОН И КОРОНАВИРУСНАТА ПАНДЕМИЯ

Мили приятели на служение Мория!Нека не ви смущава мълчанието ми, сиреч, публикуването на стари или нови послания в блога на Божия Пророчески Дух. Защото вече настъпи времето Господният слуга да замлъкне, а Господ Исус Христос да проговори съдбоносно с Гласа Си. Да проговори така, както очакват последните Му Верни люде, угнетени до смърт от умноженото …

Нататък ЗА БЛУДНИЦАТА ВАВИЛОН И КОРОНАВИРУСНАТА ПАНДЕМИЯ

АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – VI ГЛАВА

6.АНТИ-ОБРАЗЪТ КАТО ЦЕЛ НА ЛЪЖЕПРОРОКА Как да разбираме тази стратегия?Преди всичко - като желание на Сатана да изроди човешката раса в безмозъчна, безсъвестна и покварена маса хора, които издигат Сатана като бог. През хилядолетията падналият херувим натрупа опит и изяви лукавството си под различни маски и идеологии, като всяка от тях в зародиша си беше …

Нататък АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – VI ГЛАВА

КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА I – VI ГЛАВА

ПЕТА РЕШЕТКА: БЛУДСТВОТО “Защото поради блудница човек изпада в нужда за парче хляб. А прелюбодейката лови скъпоценната душа…” (Притчи 6:26) Смешно и наивно е да мислим, че дяволът, воювайки против човека, ще се смили и пощади интимния свят на всеки от нас. Точно обратното - ако има същност в човека, която да е била най-ужасно …

Нататък КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА I – VI ГЛАВА

ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА II – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО СЪС СЕДМИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ КОДЕКС И рече Бог чрез пророка Си Моисей: “Не прелюбодействай!” (Изход 20:14) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз се моля на моя Господ Исус да преобрази ума и сърцето ти, тъй щото да притежаваш Неговия ум и Неговото Сърце. Моля се именно за това, понеже нещата, които …

Нататък ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА II – II ГЛАВА

ВЕЧНОТО ПРОКЛЯТИЕ НА ОГНЕНОТО ЕЗЕРО – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Острият Меч на Божия Пророчески Дух продължава да стои забит в сърцето на Вавилонската блудница и Бог няма да го отдръпне в ръката Си, докато не въздаде на нечестивите за всичките им нечестиви думи. И докато не ги накаже за всичките нечестиви дела, които са вършили …

Нататък ВЕЧНОТО ПРОКЛЯТИЕ НА ОГНЕНОТО ЕЗЕРО – НАЧАЛО

ВЪЗХОДЪТ НА ПОГИБЕЛТА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО СЪС СОДОМСКИЯ ЖЕЗЪЛ НА АНТИХРИСТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Колкото по-скъпа цена се плаща за Слово, дошло от Бога, толкова по-спасително е то за човешките сърца. Аз не искам да успокоявам никого с розови обещания за безоблачни дни до свършека на света, просто защото тогава бих станал лицемер в собствените си …

Нататък ВЪЗХОДЪТ НА ПОГИБЕЛТА – III ГЛАВА

ВЪЗХОДЪТ НА ПОГИБЕЛТА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО СЪС СЪНЯ НА НАВУХОДОНОСОР Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако поне в последните десет години си бил приятел на служение “Мория”, то няма как да не забележиш, че слугата Господен извървя стръмен и трънлив път на Освещение и Просвещение, който премина през цели пет Кръга от Божии Присъствия – като се започне …

Нататък ВЪЗХОДЪТ НА ПОГИБЕЛТА – I ГЛАВА

СЕНААР – V ГЛАВА

5. ВЪЖЕТО НА ВЪЗВИСЯВАЩАТА ГОРДОСТ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако има дума, с която напълно да обясня каква е тоталната трагедия на последните тщеславни църкви по земята, то тази дума е: Разминаване! Ти знаеш ли какво е разминаването? Това е, когато два субекта се движат един към друг, за да се срещнат, но …

Нататък СЕНААР – V ГЛАВА

СЕНААР – IV ГЛАВА

4. ВЪЖЕТО НА ВЪЗВИСЯВАЩАТА АЛЧНОСТ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Винаги когато пристъпвам към видение или тема, свързана с алчността, аз се виждам с прострян в ръката Господен Меч, който се забива в самото сърце на дявола. И при все, че за покварата и разрушението от алчността аз написах много книги, пак изглежда, че …

Нататък СЕНААР – IV ГЛАВА

СЕНААР – II ГЛАВА

2. ТРОЙНОТО ВЪЖЕ НА САТАНИНСКОТО ПРЕВЪЗНАСЯНЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако Господ би благоволил да ми подари още десет живота, освен този, пак искрено ти заявявам, че щях да ги изживея в слугуване към Него и към всичките Божии чеда. Не съжалявам за нищо от онова, което преживях. Не съжалявам нито за храчките …

Нататък СЕНААР – II ГЛАВА