АЛФАТА И ОМЕГАТА II – VIII ГЛАВА

8. ВРЕМЕ ЗА ВОЙНА И ВРЕМЕ ЗА МИР Братко мой! Верни ми приятелю! В една от предишните книги, които Господ даде на сърцето ми, аз написах, че всичко около мен придобива белезите на тотална война. Война между Истината и заблудата, между Светлината и мрака, между Божия Пророчески Дух и лъжепророка. Война между Бога и дявола! …

Нататък АЛФАТА И ОМЕГАТА II – VIII ГЛАВА

ПОВЕЛИТЕЛЯТ НА МУХИТЕ – IV ГЛАВА

4. ПОСЛЕДНАТА АТАКА НА МУХИТЕ И ПЧЕЛИТЕ (БОЖИЕТО ВЕЧНО ПРОКЛЯТИЕ ПРОТИВ ДОМАШНИТЕ НА ВЕЕЛЗЕВУЛ) Братко мой! Верни ми приятелю! Колкото да е тежко това послание към сърцето ти, аз те моля да го приемеш с всичкото смирение и послушание към Бога в сърцето си. Защото нашата вяра не е само избор и път. Тя е …

Нататък ПОВЕЛИТЕЛЯТ НА МУХИТЕ – IV ГЛАВА

ПОВЕЛИТЕЛЯТ НА МУХИТЕ – III ГЛАВА

3. “НЯМА НИЩО ПОКРИТО, КОЕТО НЕ ЩЕ СЕ ОТКРИЕ...” Братко мой! Приятелю на сърцето ми! Имаше години в моя живот, когато аз много повече мечтаех и си въобразявах за Божиите неща, отколкото да гледам Истината и да я приема в сърцето си. В онова време наистина съм бил безумен и сляп, лишен от Божие обоняние …

Нататък ПОВЕЛИТЕЛЯТ НА МУХИТЕ – III ГЛАВА

ПОВЕЛИТЕЛЯТ НА МУХИТЕ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С БЛУДНИЦАТА ВАВИЛОН Братко мой! Верни ми приятелю! От видението, което Исус даде на сърцето ми, наистина разбрах, че е доста на ученика да бъде като Учителя си и на слугата да бъде като Господаря си. Защото Исус, Драгоценният, Невинният, Святият, стана някога прицел на страшна мерзост и ужасно беззаконие. И Той, Стопанинът …

Нататък ПОВЕЛИТЕЛЯТ НА МУХИТЕ – I ГЛАВА

ПОВЕЛИТЕЛЯТ НА МУХИТЕ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Огънят на моя Господ отново изгаря сърцето ми и всичките ми помисли се въздигат нагоре към Него. Понеже, впил корените на всичката си вяра в Неговото Свято Лозе, аз трябва да раждам плодовете на Христовата Истина и Любов - днес и сега. Днес и сега - …

Нататък ПОВЕЛИТЕЛЯТ НА МУХИТЕ – НАЧАЛО

НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА II – НАЧАЛО

“Огън дойдох да хвърля на земята; и какво повече да искам, ако се е вече запалил...” (Лука 12:49) КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Още с първите думи от продължението на тази пророческа книга аз искам да отдам всичкото си благодарение на Господ Исус Христос. За Неговата изобилна Милост и дълготърпение, с …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА II – НАЧАЛО

ТРАПЕЗАТА НА МЪДРОСТТА – II ГЛАВА

2. ОБЯДЪТ НА БОГ ОТЕЦ Братко мой! Верни ми приятелю! Аз зная, че след виденията с Господния Ден сърцата на Божиите Верни чеда вече никога няма да бъдат същите. Защото дълбоко в тях Божията Мъдрост ще положи копнеж по Святите обиталища на Бога и Отца. И онази прекрасна дума, която ние наричаме “общение”, ще бъде …

Нататък ТРАПЕЗАТА НА МЪДРОСТТА – II ГЛАВА

МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – I ГЛАВА

1. ЧЕДАТА НА МЪДРОСТТА След последните думи на Исус пред очите ми се разкри видение. Аз и Господ се намирахме на твърде оживен пазар, където гъмжеше от хиляди хора. А Исус вдигна дясната Си ръка и посочи с показалец напред, като ми каза: “Наблюдавай какво ще стори Божията Мъдрост. Защото, ето, тя е всред човешките …

Нататък МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – I ГЛАВА

ДНИТЕ НА ЗЛОТО III – II ГЛАВА

ЗА СМЪРТОНОСНИТЕ ПОРОЦИ НА ЧОВЕШКИТЕ СЪРЦА (ПОСЛЕДНИТЕ СЪЛЗИ НА ХРИСТОВАТА СКРЪБ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Човек трябва твърде много да обича Господ и да се остави от всичко на този свят, за да разбере и проумее Сърцето Му. Години наред аз слушах думите на Исус и приемах с вяра виденията Му. Години наред …

Нататък ДНИТЕ НА ЗЛОТО III – II ГЛАВА

ДНИТЕ НА ЗЛОТО II – III ГЛАВА

ЗА СТРАХА И ТРЕПЕТА ОТ ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ (СЕДМАТА СЪЛЗА НА ХРИСТОВАТА СКРЪБ) Братко мой! Верни ми приятелю! За нещата, които сега ти предстои да прочетеш, Господ ми е давал да говоря многократно. Защото отново става дума за страха. И то не кой да е страх, но страхът от високопоставените, сиреч, от лидерите на религиозното царство Вавилон. …

Нататък ДНИТЕ НА ЗЛОТО II – III ГЛАВА