ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – VII ГЛАВА

7. ПРОЕКТЪТ НА ПОЛЕТО ДУРА И така, скъпи ми братко, аз отново се върнах на съдебния процес, защото Господ Исус продължаваше разпита на духа на Мамон. А процесът вече навлизаше в сериозната си част, защото Исус, като посочи с показалеца Си Мамон, с властен и суров Глас му заповяда: “Разкажи за най-великото си творение в …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – VII ГЛАВА

ЗА ПРАЗНИЯ ГРОБ И ВАРОСАНИТЕ ГРОБНИЦИ I – I ГЛАВА

ПЪРВА ЧАСТ: ВАРОСАНИТЕ ГРОБНИЦИ 1. ВИДЕНИЕТО С МЪРТВЕШКИТЕ КОСТИ НА ЛИЦЕМЕРИЕТО И НЕЧИСТОТАТА Братко мой! Верни ми приятелю! Има много думи, с които човек да изразява отношението си към мерзостите, които го заобикалят. Но от видението, което Исус показа пред сърцето ми, цялото ми отношение се събра в една дума. И това е думата “погнуса”. …

Нататък ЗА ПРАЗНИЯ ГРОБ И ВАРОСАНИТЕ ГРОБНИЦИ I – I ГЛАВА

КЪЩНИЯТ ПОКРИВ НА ВЯРНОСТТА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Приеми словото от тази книга като подадена ръка от Господ. Приеми в сърцето си, че днес е времето на най-голямото беззаконие, когато Бог ни показва най-голямата Си Милост. А Милостта Му е такава, че даже отделени от Него, поради греха и суетата на света, човеците остават в Сърцето на …

Нататък КЪЩНИЯТ ПОКРИВ НА ВЯРНОСТТА – НАЧАЛО

ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – IX ГЛАВА

9. ВИДЕНИЕТО С ДВЕТЕ ОВЦЕ И ГОСПОДНОТО НАМЕТАЛО Стоях на една поляна, където видях две овце. Те пасяха тревата по поляната. Едната беше покрита с черно руно, а другата - с бяло руно. Внезапно иззад хълма над поляната се появи Господ Исус Христос, а малко след това зад Него се появи и дяволът. Моят Господ …

Нататък ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – IX ГЛАВА

ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – VIII ГЛАВА

8. ПРИМКАТА В НОЗЕТЕ И ХОМОТЪТ ОКОЛО ВРАТА НА ВДОВИЦАТА Знаеш ли, братко мой, че едно зло никога не идва само? То е като верига от падения и всяко следващо падение е по-жестоко от предишното. Изобщо - когато някой напусне Пътя, Истината и Живота, то със сигурност ще попадне на безпътицата, лъжата и смъртта. Бог …

Нататък ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – VIII ГЛАВА

ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – VII ГЛАВА

7. ЕЗИЧНИЦИТЕ В СВЕТИЛИЩЕТО ИЛИ ЗА ПОТЪВАЩИЯ КОРАБ Можеш ли да си представиш, че отиваш на сватба? Със сигурност такава представа не е никак трудна, защото всички ние сме били свидетели поне веднъж на сватба в живота си. Било нашата собствена сватба, било сватбата на наши приятели или роднини. И сега си представи как майката …

Нататък ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – VII ГЛАВА

ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – VI ГЛАВА

6. СКРЪБТА ПО ДРЕВНИТЕ И ЖЕЛАТЕЛНИ НЕЩА Братко мой, скъпи ми приятелю! Приготви се тук да прочетеш за нещата, които непременно ще намерят отзвук в сърцето ти. Защото всички ние, преди да повярваме в Господ Исус, сме живели в света и там сме търпели всички последствия на живота в грях и тъмнина. Но ето, че …

Нататък ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – VI ГЛАВА

ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – V ГЛАВА

5. ИЗГУБЕНОТО ВЕЛИКОЛЕПИЕ НА ЦЪРКВАТА Ето какви стихове се откриха пред очите ми: “Противниците му взеха връх; неприятелите му благоденстват; защото Господ го наскърби поради многото му беззакония; младенците му отидоха в плен пред противника. И изгуби се от сионовата дъщеря всичкото й великолепие; първенците й станаха като елени, които не намират пасбище, и стават …

Нататък ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – V ГЛАВА

ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – III ГЛАВА

3. ВДОВИЦАТА КАТО СВЕТСКА ПОДАНИЦА Така аз отворих страниците на библията си и очите ми започнаха да четат “Плачът на Еремия”. Ето първите стихове, които пише Божият пророк: “Как седи усамотен градът, който е бил многолюден! Стана като вдовица великата между народите столица! Оная, която беше като княгиня между областите, стана поданица!” Виждаш ли, братко …

Нататък ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – III ГЛАВА

ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! По Волята на Господ Исус Христос в ръката ти е попаднала книга, която ще даде пророчески взор на сърцето ти. Този взор е жизнено важен за всеки един от нас. За всеки, който е повярвал в Името на Исус Христос от Назарет. Може би досега си прочел много книги. …

Нататък ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – НАЧАЛО