ЦЪРКВИТЕ НА ЛОТ – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ЛОТОВАТА ЖЕНА Братко мой, искам да знаеш, че Злото никога не спира да атакува онези човеци, които попаднат под властта му. Докато в човека има устои, които не са разрушени и паднали, то и до този момент дяволът ще работи против живота му. Заблуждават се онези, които си мислят, че дяволът ще …

Нататък ЦЪРКВИТЕ НА ЛОТ – IV ГЛАВА

ЦЪРКВИТЕ НА ЛОТ – НАЧАЛО

“Така също, както стана в Лотовите дни; ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, садяха и градяха. А в деня, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваляха от небето и ги погубиха всички, - подобно на това ще бъде и в деня, когато Човешкият Син ще се яви...” (Лука 17:28-30) “Помнете Лотовата жена. Който иска да …

Нататък ЦЪРКВИТЕ НА ЛОТ – НАЧАЛО

КУЧЕТАТА И ТРОХИТЕ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ПЛЕСЕНЯСАЛИЯ ХЛЯБ Когато Господ започна да ме води към този втори духовен изпит, Той отново ми даде видение. Стоях, седнал пред една маса, а върху масата беше разстлана покривка. Върху тази покривка имаше цял един хляб, а отстрани до него - нож. Тогава Господ ми заповяда: “Вземи ножа и си отрежи филия …

Нататък КУЧЕТАТА И ТРОХИТЕ – II ГЛАВА

ЕТО, МЛАДОЖЕНЕЦЪТ ИДЕ! – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗАТВАРЯНЕТО НА ВРАТАТА Братко мой! Верни ми приятелю! За много пророчески книги, които написах, се водеше голяма битка в небесните места. Но сега искам да ти кажа, че за последните две пророчески книги битката беше повече от страшна, а отмъщенията от дявола – твърде жестоки и болезнени. Зная, че би могъл да …

Нататък ЕТО, МЛАДОЖЕНЕЦЪТ ИДЕ! – VI ГЛАВА

ЕТО, МЛАДОЖЕНЕЦЪТ ИДЕ! – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С РАЗУМА НА ПОСВЕТЕНИТЕ ДЕВИЦИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Сега моля Господ Исус Христос да ти потвърди, че върху сърцето ми, главата ми и гърдите ми дяволът стовари всичката си възможна ярост и злоба заради видението, което получих и записах по-горе. Защото това видение е не само изобличително. В своя дълбок …

Нататък ЕТО, МЛАДОЖЕНЕЦЪТ ИДЕ! – V ГЛАВА

ЕТО, МЛАДОЖЕНЕЦЪТ ИДЕ! – III ГЛАВА

3. НЯКОЛКО ДУМИ ЗА РАДИКАЛНАТА СВЯТОСТ (ИЛИ КАК ДА СЕ ТЪЛКУВА ПРИТЧАТА С ДЕВИЦИТЕ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз вярвам, че като духовен човек, който е следвал Господ Исус Христос поне през последните седем години, ти ще си дадеш ясна сметка, че виденията от Бога се приемат със сърцето, а не с логиката …

Нататък ЕТО, МЛАДОЖЕНЕЦЪТ ИДЕ! – III ГЛАВА

ЕТО, МЛАДОЖЕНЕЦЪТ ИДЕ! – I ГЛАВА

1. РАЗГОВОРЪТ С ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! През изминалите години на моето слугуване към Исус аз ясно забелязах, че християните не ме приемаха еднозначно и реакциите им към пророческите книги, които пиша в никакъв случай не бяха еднакви. Едни просто решиха да ме съпоставят с останалите автори в библиотеките си. …

Нататък ЕТО, МЛАДОЖЕНЕЦЪТ ИДЕ! – I ГЛАВА

ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Братко мой! Верни ми приятелю! Помниш ли усещането, което ти е оставило пътуването с влак? Помниш ли онази чудесна тръпка, че началната гара остава все по-далече, а крайната гара все повече се приближава? Лично за мен подобни пътувания винаги са били съпроводени с едно невидимо докосване от Небето. Докосване, с което Исус …

Нататък ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – НАЧАЛО

СВЪРТАЛИЩЕТО НА МЕРЗОСТТА – VII ГЛАВА

7. ВИДЕНИЕТО С БУХАЛА И КУКУМЯВКАТА НА МЕРЗОСТТА А сега, братко мой, пристъпвам към видението с едни птици, които по своето коварство и измама наистина стоят всред челните места на мерзостта и нечестието. Тяхното въплъщение като бухал и кукумявка е такова, щото, било по плът или по дух, човеците изпитват страх от присъствието им и …

Нататък СВЪРТАЛИЩЕТО НА МЕРЗОСТТА – VII ГЛАВА

СВЪРТАЛИЩЕТО НА МЕРЗОСТТА – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ГАРВАНА НА МЕРЗОСТТА Братко мой! Верни ми приятелю! Всеки от нас има период на съзряване и израстване. Период, през който ние се разделяме със заблудите и илюзиите, за да бъдем трезви и разумни. Период, през който вътре в нас става бурна промяна на мисленето ни и на всичките ни критерии. Нещо подобно …

Нататък СВЪРТАЛИЩЕТО НА МЕРЗОСТТА – IV ГЛАВА