НАСТЪПЛЕНИЕТО НА ОТСТЪПЛЕНИЕТО – II ГЛАВА

2. ТЯЛОТО НА ХРИСТОС - ПЛЪТ ИЛИ ДУХ? Виждаш как от предишния стих, с който завърших първата тема, става ясно, че Бог промисля за нас храна, наречена “благо” и определена, като “най-доброто” за човешката душа. Изобщо, моля те да имаш разбирането, че ако ние, като човеци, се грижим за тялото си, то и Бог се …

Нататък НАСТЪПЛЕНИЕТО НА ОТСТЪПЛЕНИЕТО – II ГЛАВА

ПРОКЛЯТИЕТО “АКЕЛДАМА” – V ГЛАВА

5. ЗА ПРОКЛЯТИЕТО “АКЕЛДАМА” Братко мой! Верни ми приятелю! Аз зная, че много години ти и всички други Божии чеда са задавали въпроси без отговор. Защо благоденстват богатите? Защо телата им са тлъсти и са лишени от общите човешки трудове и неволи? Защо Господ Исус не дава на нас така, както дяволът е дал на …

Нататък ПРОКЛЯТИЕТО “АКЕЛДАМА” – V ГЛАВА

ПРОКЛЯТИЕТО “АКЕЛДАМА” – III ГЛАВА

3. ПЛЕВЕЛИТЕ НА СРЕБРОЛЮБИЕТО Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Хвани сега ръката Господна и не я изпускай, докато не видиш изтление и докато духът ти не се възкачи в Небесния Ерусалим. Отново те моля! Хвани ръката Господна, защото Исус е безкрайно Верен да потвърждава с Присъствието Си всяка пророческа книга на Сион. Защото ето …

Нататък ПРОКЛЯТИЕТО “АКЕЛДАМА” – III ГЛАВА

ПРОКЛЯТИЕТО “АКЕЛДАМА” – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! По Волята на моя Господ Исус Христос, Комуто служа с духа и сърцето си, сега към теб идва едно послание, което е твърде тежко и радикално, а дори много рязко в прицела си. Но не аз казвам на Господ какво да ми говори, а Той решава …

Нататък ПРОКЛЯТИЕТО “АКЕЛДАМА” – НАЧАЛО

ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VII ГЛАВА_5

5. БОЖИЕТО ЗНАМЕНИЕ ЗА ВАВИЛОН Искам отново да се върнем към Словото от “Еклесиаст” и да видим как помазаният Божий говорител разкрива Божията Воля. Ето какво се казва в дванадесета глава на тази книга: “И помни Създателя си в дните на младостта си, преди да дойдат дните на злото, и стигнат годините, когато ще речеш: …

Нататък ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VII ГЛАВА_5

ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VII ГЛАВА_4

4. ХРИСТОВАТА ЦЪРКВА В ПЪЛНА ГОТОВНОСТ ЗА ГРАБВАНЕТО Внимание! За прочита на следващите редове е нужен внимателен подход. Предстои ни да навлезем в кулминацията на тази книга. Нека настроим духовно умовете си, защото Святият Дух ще ни открие истини от Словото Си, точно за времето и сезона си. По Божието благоволение именно ние сме поколението, …

Нататък ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VII ГЛАВА_4

ВЕТРОВЕТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ИЗСУШИТЕЛНИЯ ВЯТЪР НА ДЯВОЛА Братко мой! Верни ми приятелю! Няма защо да крия от теб, че пътят към Спасението наистина е най-трудното и отговорно призвание в живота на човека. Години наред аз съм оставал в неведение относно духовния свят и властта на нечестието, която е скрита в него. Години наред съм си …

Нататък ВЕТРОВЕТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА – II ГЛАВА

ВЕТРОВЕТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО СЪС СЕВЕРНИЯ ВЯТЪР НА ДЯВОЛА Братко мой! Верни ми приятелю! Аз съм напълно убеден, че ти си усещал вятър против сърцето си. Може би не си знаел, че е вятър. Може би си го усещал като насилие върху сърцето си, като напор на лоши помисли или като лъхване от невидима сила, но за …

Нататък ВЕТРОВЕТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА – I ГЛАВА

ПЕСЕНТА НА БОЖИЯ СЛУГА МОИСЕЙ – VII ГЛАВА

7. ОЛОВОТО, КОЕТО ПОТЪНА В ДЪЛБОЧИНИТЕ Скъпи ми братко! Моля се на Господ никак да не се уплашиш от дълбочините на тази книга, защото тя не е написана, та да плаши Божиите Верни и Живи човеци. Напротив - ако има нещо, което ще ти даде радост и дух на тържество и триумф над дявола, то …

Нататък ПЕСЕНТА НА БОЖИЯ СЛУГА МОИСЕЙ – VII ГЛАВА

ПЕСЕНТА НА БОЖИЯ СЛУГА МОИСЕЙ – VI ГЛАВА

6. ГНЕВЪТ, КОЙТО ПОЯДЕ СЛАМАТА Искам да знаеш, скъпи ми братко, че всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога. Самите изпитания, които Бог налага в нашия живот, целят да ни усъвършенстват и направят непоколебими в избрания път. А в тези изпитания има нещо, което всеки, който е бил изпитван от Бога, е усетил …

Нататък ПЕСЕНТА НА БОЖИЯ СЛУГА МОИСЕЙ – VI ГЛАВА