ЗА СПЯЩИЯ ХРИСТОС И СТРАШНИТЕ ВЪЛНИ

(ПРОРОЧЕСКО ВИДЕНИЕ ЗА ПЪЛНОМОЩИЯТА НА РАЗОРИТЕЛЯ ПРОТИВ ЦЪРКВИТЕ НА ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ) Верни приятели на служение Мория! Непрестанно благодаря на Господ Исус Христос за вашата вярност, любов и щедра подкрепа към Делото на Божия Пророчески Дух. Благодарение на вас устоява повереното ми служение в това най-смутно и жестоко време.Вярвам, че Святият Дух е потвърдил в сърцата …

Нататък ЗА СПЯЩИЯ ХРИСТОС И СТРАШНИТЕ ВЪЛНИ

ЗА БЛУДНИЦАТА ВАВИЛОН И КОРОНАВИРУСНАТА ПАНДЕМИЯ

Мили приятели на служение Мория!Нека не ви смущава мълчанието ми, сиреч, публикуването на стари или нови послания в блога на Божия Пророчески Дух. Защото вече настъпи времето Господният слуга да замлъкне, а Господ Исус Христос да проговори съдбоносно с Гласа Си. Да проговори така, както очакват последните Му Верни люде, угнетени до смърт от умноженото …

Нататък ЗА БЛУДНИЦАТА ВАВИЛОН И КОРОНАВИРУСНАТА ПАНДЕМИЯ

АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – VI ГЛАВА

6.АНТИ-ОБРАЗЪТ КАТО ЦЕЛ НА ЛЪЖЕПРОРОКА Как да разбираме тази стратегия?Преди всичко - като желание на Сатана да изроди човешката раса в безмозъчна, безсъвестна и покварена маса хора, които издигат Сатана като бог. През хилядолетията падналият херувим натрупа опит и изяви лукавството си под различни маски и идеологии, като всяка от тях в зародиша си беше …

Нататък АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – VI ГЛАВА

КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА I – VI ГЛАВА

ПЕТА РЕШЕТКА: БЛУДСТВОТО “Защото поради блудница човек изпада в нужда за парче хляб. А прелюбодейката лови скъпоценната душа…” (Притчи 6:26) Смешно и наивно е да мислим, че дяволът, воювайки против човека, ще се смили и пощади интимния свят на всеки от нас. Точно обратното - ако има същност в човека, която да е била най-ужасно …

Нататък КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА I – VI ГЛАВА

ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА II – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО СЪС СЕДМИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ КОДЕКС И рече Бог чрез пророка Си Моисей: “Не прелюбодействай!” (Изход 20:14) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз се моля на моя Господ Исус да преобрази ума и сърцето ти, тъй щото да притежаваш Неговия ум и Неговото Сърце. Моля се именно за това, понеже нещата, които …

Нататък ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА II – II ГЛАВА

ВЕЧНОТО ПРОКЛЯТИЕ НА ОГНЕНОТО ЕЗЕРО – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Острият Меч на Божия Пророчески Дух продължава да стои забит в сърцето на Вавилонската блудница и Бог няма да го отдръпне в ръката Си, докато не въздаде на нечестивите за всичките им нечестиви думи. И докато не ги накаже за всичките нечестиви дела, които са вършили …

Нататък ВЕЧНОТО ПРОКЛЯТИЕ НА ОГНЕНОТО ЕЗЕРО – НАЧАЛО

ВЪЗХОДЪТ НА ПОГИБЕЛТА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО СЪС СОДОМСКИЯ ЖЕЗЪЛ НА АНТИХРИСТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Колкото по-скъпа цена се плаща за Слово, дошло от Бога, толкова по-спасително е то за човешките сърца. Аз не искам да успокоявам никого с розови обещания за безоблачни дни до свършека на света, просто защото тогава бих станал лицемер в собствените си …

Нататък ВЪЗХОДЪТ НА ПОГИБЕЛТА – III ГЛАВА

ВЪЗХОДЪТ НА ПОГИБЕЛТА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО СЪС СЪНЯ НА НАВУХОДОНОСОР Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако поне в последните десет години си бил приятел на служение “Мория”, то няма как да не забележиш, че слугата Господен извървя стръмен и трънлив път на Освещение и Просвещение, който премина през цели пет Кръга от Божии Присъствия – като се започне …

Нататък ВЪЗХОДЪТ НА ПОГИБЕЛТА – I ГЛАВА

СЕНААР – V ГЛАВА

5. ВЪЖЕТО НА ВЪЗВИСЯВАЩАТА ГОРДОСТ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако има дума, с която напълно да обясня каква е тоталната трагедия на последните тщеславни църкви по земята, то тази дума е: Разминаване! Ти знаеш ли какво е разминаването? Това е, когато два субекта се движат един към друг, за да се срещнат, но …

Нататък СЕНААР – V ГЛАВА

СЕНААР – IV ГЛАВА

4. ВЪЖЕТО НА ВЪЗВИСЯВАЩАТА АЛЧНОСТ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Винаги когато пристъпвам към видение или тема, свързана с алчността, аз се виждам с прострян в ръката Господен Меч, който се забива в самото сърце на дявола. И при все, че за покварата и разрушението от алчността аз написах много книги, пак изглежда, че …

Нататък СЕНААР – IV ГЛАВА