ЧЕРВЕЯТ, КОЙТО НЕ УМИРА – IV ГЛАВА_2

2. ВАВИЛОНСКАТА “АНАТЕМА” СПРЯМО ХРИСТОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ Братко мой! Аз съм сигурен, че Бог може само веднъж да се намеси в живота на човека и тази Божия намеса да е наистина съдбоносна. Понеже онези, които Отец е предузнал и записал за Вечен Живот, нямат нужда от много доказателства за Христовия Глас. Този Глас идва в живота …

Нататък ЧЕРВЕЯТ, КОЙТО НЕ УМИРА – IV ГЛАВА_2