ИДЕТЕ СИ ОТ МЕНЕ, ВИЕ ПРОКЛЕТИ! – VIII ГЛАВА

8. ВИДЕНИЕТО С БОЛНИЯ ИСУС (ПЕТИЯТ ГРЯХ НА НЕРАЗПОЗНАВАНЕТО) Братко мой! Верни ми приятелю! Искам твърде много да внимаваш на това видение с болния Исус. Защото ако Той беше болен и не Го споходиха, то и мнозина от нас също ще бъдат болни и няма да бъдат споходени. За да допълнят нечестивите онази мярка, заради …

Нататък ИДЕТЕ СИ ОТ МЕНЕ, ВИЕ ПРОКЛЕТИ! – VIII ГЛАВА