ЛИСИЦИТЕ В РАЗВАЛИНИТЕ – II ГЛАВА

2. ЗАПУСТЯВАНЕТО НА ХРАМА (ИЛИ ЗА ЛИСИЦИТЕ В РАЗВАЛИНИТЕ) Знаеш ли, братко мой, че няма нищо по-ужасно и печално от това - един дом да бъде оставен на запустение? А когато този дом е привидно Святият Божий Храм, то тогава последиците за онези, които стоят в него, ще бъдат катастрофални. Има една страшна измама, която …

Нататък ЛИСИЦИТЕ В РАЗВАЛИНИТЕ – II ГЛАВА

ПЪТЯТ ДО ОТКРОВЕНИЕ 3:12 – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ВРАТИТЕ НА ФИЛАДЕЛФИЙСКАТА ЦЪРКВА (СТЪЛПОВЕТЕ НА БОЖИЯ ХРАМ) Братко мой! Верни ми приятелю! Излишно е да те питам към кои стълпове се стреми сърцето ти. Излишно е да те питам дали сърцето ти е отвратено от идолските стълпове на нечестието, защото зная, че твоят отговор ще бъде утвърдителен. Но именно такава е …

Нататък ПЪТЯТ ДО ОТКРОВЕНИЕ 3:12 – III ГЛАВА

ПЪТЯТ ДО ОТКРОВЕНИЕ 3:12 – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! През изминалите години, воден от моя Господ Исус Христос, аз написах книги с много пророчески видения, които раздадох даром на братята и сестрите си. Знаех в сърцето си, че Господ ме е определил за извървяването на определен път и за плащането на определена цена. Понеже за …

Нататък ПЪТЯТ ДО ОТКРОВЕНИЕ 3:12 – НАЧАЛО