ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ IV – I ГЛАВА

ПРИВЛИЧАНЕТО НА ВОДНИТЕ КАПКИ Видение за дължината и широчината на Божието Величие Братко мой! Верни ми приятелю! Ако досега си мислил, че като четеш пророческите книги от Хълма Мория, то брат Стефан е голямата работа, то аз не просто те моля, но настоявам пред Бога да се отречеш от подобни помисли. Защото днес над сърцето …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ IV – I ГЛАВА

ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ IV – НАЧАЛО

ВИДЕНИЕТО С ВОДОПАДА И ВЪРХА НА БОЖИЕТО ВЕЛИЧИЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Още в самото начало на тази четвърта част от книгата за Божия Суверенитет, аз искам да благодаря на всичките искрени Божии чеда, които подкрепиха делото на Божия слуга с молитвите и приносите си. Казвам това, защото сърцето ми и до днес …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ IV – НАЧАЛО

ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ III – III ГЛАВА

БОЖИЕТО ВЕЗДЕСЪЩО ПРИСЪСТВИЕ Братко мой! Верни ми приятелю! С чувство на дълбоко благоговение и възторг аз преминавам към тази най-прекрасна тайна на Божия Суверенитет. Тайната на Божието Вездесъщо Присъствие. Тайната, която Господ Исус освети пред сърцето ми, за да почувствам славната свобода, в която Отец въвежда всичките Си чеда. През изминалите години сърцето ми е …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ III – III ГЛАВА

ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ III – II ГЛАВА

БОЖИЕТО СЪВЪРШЕНО ЗНАНИЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Сега преминавам към десетата тайна на Божия Суверенитет. Тайната, свързана с Божието Съвършено Знание. За последните десет години Господ ми даде привилегията и щастието да протягам ръцете си към Него, а Той да ме изпълва с всякакво знание, мъдрост и разбиране. Това ме кара при всяка среща …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ III – II ГЛАВА

ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ III – I ГЛАВА

БОЖИЯТА ВЕЧНА ПРАВДА Братко мой! Верни ми приятелю! Видението, което Господ даде на сърцето ми, ме накара да направя строга и ревностна преоценка на целия си живот, който съм имал за Бога. И трябва да ти кажа, че се видях недостатъчен и недоизпълнен. Нещо повече - самите думи на Исус, че Евангелието спасява човешките сърца, …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ III – I ГЛАВА

ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ III – НАЧАЛО

ПРОСВЕТЕНИ ЧРЕЗ СВЕТЛИНАТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! След седмици на огромен духовен натиск и съпротива от лукавия аз отново застанах пред моя Господ Исус Христос. Застанах с тази нагласа, с която една майка очаква плода на утробата си и е готова да претърпи всичките болки, за да се роди нейното малко човече на …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ III – НАЧАЛО

ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ II – IV ГЛАВА

БОЖИЯТА СПРАВЕДЛИВОСТ Братко мой! Верни мой приятелю! Цялата сила на врага днес е застанала против сърцето ми. И дяволът, разтреперан и съкрушен повече от всякога, събира едно голямо число от врачки и чародейки, та дано би спрял делото, което Отец е започнал чрез слугата Си. Ето затова и всеки ред от тази книга се пише …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ II – IV ГЛАВА

ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ II – III ГЛАВА

БОЖИИТЕ ИЗОБЛИЧЕНИЯ Братко мой! Верни ми приятелю! Искрено вярвам, че с предишните две видения Господ е докоснал сърцето ти. За да застанеш пред Него и да направиш явно всичко, което е заставало като преграда между Небето и теб. Защото тази е голямата сила на дявола - да накара човеците да се крият в тайно. И …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ II – III ГЛАВА

ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ II – II ГЛАВА

БОЖИИТЕ ПРИСЪДИ И ВЪЗДАЯНИЯ Братко мой! Верни ми приятелю! Колкото страшни и отговорни да са думите на Съдията към сърцата ни, аз те моля никак да не отстъпиш от тях, но да се закрепиш в Бога на Спасението си. Защото, без всякакво съмнение, съблазните на погиващия свят ще продължат да стоят пред очите ни. И …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ II – II ГЛАВА

ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ II – I ГЛАВА

БОЖИЕТО ПРАВОСЪДИЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Иска ми се да вярвам, че си разбрал какво ще рече да бъдеш уловен от Христа Исуса. Защото ето това - да се оставим да бъдем уловени от Него - ще рече да предадем и покорим сърцата си на Божия Свят Дух. Защото Този, Който някога вдигна ръката …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ II – I ГЛАВА