ПЛАМЕННИЯТ МЕЧ – III ГЛАВА

3. ТАЙНИТЕ НА БОЖИЯ СУВЕРЕНИТЕТ След последните Си думи Исус ме приближи до херувимите, чиито крила при вида на Господ се разтваряха плавно и над самите тях просия Небесна Светлина. Самите същества бяха най-величествените творения, които Господ някога беше създавал. Те бяха точно такива, каквито ги описва пророк Езекиил, но от непосредственото им въздействие върху …

Нататък ПЛАМЕННИЯТ МЕЧ – III ГЛАВА

ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – XIII ГЛАВА

13. ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ Погледнах към моя Господ и забелязах, че Той държеше в ръката Си жезъла на Аарон, който беше процъфтял и вързал зрели бадеми. Тогава Исус ми каза: “Запомни, че ако има причина, поради която си бил роден на тази земя, то е било, защото Отец те е посочил за свидетел …

Нататък ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – XIII ГЛАВА

ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – X ГЛАВА

10. ЗЕМЯТА, КОЯТО ОТВОРИ УСТАТА СИ Няма защо да ти казвам, че това беше най-мащабното видение, което ми беше давано от Господ Исус Христос. Стоях над Израилевия стан и гледах към Господната скиния, пред която горяха светила в специални златни светилници. Тогава до мен се приближи Господ Исус и ми каза: “Стефане, нали видя с …

Нататък ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – X ГЛАВА

ЦАФНАТ-ПАНЕАХ II – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО СЪС СЪНИЩАТА НА ФАРАОН (ПРЕДУЗНАТОТО ОТ БОГ ОТЕЦ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Когато насоча своите трепети към Небето и започна да мисля за Всемогъщия и Свят Бог, Който с пламенна Любов и безпределен Разум е създал Своите творения, то тогава земният свят край мен избледнява и нищо в него не заслужава …

Нататък ЦАФНАТ-ПАНЕАХ II – III ГЛАВА

ЗА КАНАРАТА И ПЯСЪКА – III ГЛАВА

3. ДУХОВНИТЕ СТИХИИ НА ДЯВОЛА Нека сега, братко мой, те направя свидетел на най-удивителната мъдрост, която сърцето ми е получавало от Господ. Знаех, че Исус беше допуснал върху мен утеснението от всякакви вълни на света, за да извикам към Него и да ми разкрие велики и тайни неща, които не зная. И действително, че Той …

Нататък ЗА КАНАРАТА И ПЯСЪКА – III ГЛАВА

ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ IV – VI ГЛАВА

ЗЛАТОЗАРНОТО СИЯНИЕ ОТ СЕВЕР (Молитва за достъп до Божието Величие) Братко мой! Верни ми приятелю! С цялата вяра и любов в сърцето си аз днес ти казвам, че пророческите видения, свързани с тайните на Божия Суверенитет са най-прекрасното, най-живителното и най-благодатно действие на Божият Свят Дух в сърцето ми. С виденията в тази пророческа книга …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ IV – VI ГЛАВА

ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ IV – V ГЛАВА

СВЕТКАВИЧНИЯТ ОБЛАК НА ВСЕМОГЪЩИЯ Видение за свидетелите на Божието Величие Братко мой! Верни ми приятелю! Искам да приемеш тази последна книга за Божия Суверенитет, като проблясване на Светкавица в мрачното битие на мнозина човеци. Някога Светкавицата проблесна в моя живот. И нейната вярност никак не закъсня. Така Исус е готов да проблесне в живота на …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ IV – V ГЛАВА

ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ IV – IV ГЛАВА

СВЕТКАВИЦАТА НА БОГ ОТЕЦ Видение за Светлината на Божието Величие Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ето, че стигнах до онази тайна на Божието Величие, с която Исус запечата духа ми преди много години. Не в годините на зрелостта ми, нито в годините на младостта ми. Защото всичко се случи в годините на моето детство, …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ IV – IV ГЛАВА

ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ IV – III ГЛАВА

ГЪРМЕНЕТО НА БОЖИЯ ГЛАС Видение за Силата на Божието Величие Братко мой! Верни ми приятелю! Искрено вярвам и се надявам Бог да е докоснал сърцето ти чрез посланието на предишното видение. Защото ето това - да потънеш, когато човеците край тебе търсят върховете на вълните и каютите на Вавилон - е свидетелството от Дух и …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ IV – III ГЛАВА

ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ IV – II ГЛАВА

МОРСКОТО ДЪНО И СВЕТЛИНАТА Видение за дълбочината и височината на Божието Величие Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Държа да знаеш, че преди това второ видение за Божието Величие аз бях поставен под невероятно тежка преса. Това беше преса на угнетение, което на моменти преминаваше и в отчаяние. Тази преса ме натискаше до пръсване, сякаш …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ IV – II ГЛАВА