СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО СЪС СВАТБЕНИТЕ ПРЪСТЕНИ НА ЗАВЕТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Нямам намерение да ти споделям какво ми костваше да започна написването на тази книга с една постоянна и остра болка в долната челюст, докато изчаквам направата на протезата ми. Болка, която не се успокоява от никакви хапчета, но е под постоянен обстрел …

Нататък СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – I ГЛАВА

РУИНИТЕ НА ПЕНТАПОЛИСА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО ПРЕД БОЖИЯ СВЯТ ОЛТАР Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз моля Благодатния Свят Дух да потвърди в сърцата на всички Божии чеда каква цена се е платила и ще се плаща оттук-нататък за виденията в тази пророческа книга. Защото по никакъв начин не бих могъл да намеря убедителни думи и доводи, с …

Нататък РУИНИТЕ НА ПЕНТАПОЛИСА – I ГЛАВА

ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Паднал на коленете си пред моя Господ Исус Христос аз сега се моля пророческото послание на тази книга да не се върне празно пред Бога. Паднал на колене пред моя Спасител аз изисквам в Неговото Име онази Благодат и Сила от Святия Дух, с която сърцата …

Нататък ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ – НАЧАЛО

ЛЕГИОН – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО ПРЕД БОЖИЯ СВЯТ ОЛТАР Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ревността, с която моят Господ изговори думите Си, запали сърцето ми, тъй щото всичките ми помисли се разгоряха пред Него. И тогава, като погледнах назад – към изминатия дълъг път, си дадох сметка колко правдив и истинен беше Гласът на Спасителя. Защото за …

Нататък ЛЕГИОН – I ГЛАВА

ТРАПЕЗАТА НА МЪДРОСТТА – IV ГЛАВА

4. СМЕСЕНОТО ВИНО НА МЪДРОСТТА Братко мой! Верни ми приятелю! Човекът може да преживее много докосвания от Бога. И сърцето му може да се наслади от красотата на много видения. Но сега, когато вълнението пулсира с Огъня на Отец в сърцето ми, аз вече зная, че преживях най-истинското и най-прекрасното видение и докосване от моя …

Нататък ТРАПЕЗАТА НА МЪДРОСТТА – IV ГЛАВА

ТРАПЕЗАТА НА МЪДРОСТТА – III ГЛАВА

3. ЖЕРТВЕНИЯТ ЮНЕЦ НА МЪДРОСТТА И така, скъпи ми братко, аз и Мъдростта отново стояхме пред самото Божие Светилище. И там, сред Светлината, примесена с огън, сърцето ми отново чу Гласът на Отец, Който ми казваше: “Ето, че сега Аз ти давам най-благословения и помазан достъп до Моето Светилище. Защото трябва да видиш със сърцето …

Нататък ТРАПЕЗАТА НА МЪДРОСТТА – III ГЛАВА

ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С БОЖИЯТА КНИГА И НЕБЕСНИТЕ ПЕЧАТИ Все още незнаещ напълно онова, което ще ми покаже Господ, аз бях твърде много развълнуван и сърцето ми трепереше като лист, поклащан от вятъра. Затова, като докоснах с ръка пламналата от огън и Светлина библия, отново попитах Исус: “И все пак, Господи! Това “Откровение”, дадено на Апостол …

Нататък ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – I ГЛАВА

СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО СЪС СВИТЪКА НА ГОСПОДНАТА СОЛ “Винаги подправяй ястието си със Сол, за да зажаднееш за най-вътрешното на Божието Присъствие и да го поискаш, но никога не забравяй Присъствените Ми юнци, чрез които ти дадох Солта Си!” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Само на Господ и на най-близките около мен е известно през …

Нататък СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – VI ГЛАВА

ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – II ГЛАВА

II. ВИДЕНИЕТО ПРЕД БОЖИЯ СВЯТ ОЛТАР Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз горещо се моля на моят Господ да опази всичките Си Верни, тъй щото никой от тях да не бъде постигнат от злощастната сетнина на нечестивите. Но същевременно си давам ясна сметка, че ако в една държава от близо осем милиона жители бях …

Нататък ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – II ГЛАВА

ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА I – II ГЛАВА

II. ВИДЕНИЕТО ПРЕД БОЖИЯ СВЯТ ОЛТАР Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Едно от най-скъпоценните богатства, които ние трябва да осъзнаем, като дар от Бога, е езикът, който говорим. Не толкова майчиния език, който сме научили от раждането до порастването си, колкото думите, които придобиваме от общението с Благодатта на Святия Дух. Няма смисъл да …

Нататък ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА I – II ГЛАВА