ДУХЪТ НА ЛАОДИКИЯ – IV ГЛАВА

IV. СЛЕПОТАТА НА ЛАОДИКИЯ Липсата на взор е едно от ужасните страдания на човека. Независимо как ще го погледнем - в плътски или духовен аспект - това страдание говори за ограничени или липсващи способности на човека да възприема действителността около себе си. Естествено състояние на слепия е мракът, като единствена реалност пред очите му. В …

Нататък ДУХЪТ НА ЛАОДИКИЯ – IV ГЛАВА

КЪПАЛНЯТА СИЛОАМ – III ГЛАВА

3. ПО ПЪТЯ КЪМ ЕМАУС Скъпи мой приятелю! Моля те! Нека сърцето ти пее на Исус! Нека душата ти не престава да величае Небесния Отец. Защото Той е велик Бог. И чрез Неговата вярност и могъщество за нас станаха реални прекрасните стихове на псалома: “Господ отваря очите на слепите; Господ изправя сгърбените; Господ люби праведните...” …

Нататък КЪПАЛНЯТА СИЛОАМ – III ГЛАВА

КЪПАЛНЯТА СИЛОАМ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С КЪПАЛНЯТА СИЛОАМ Братко мой! Скъпи ми приятелю! Къпалнята Силоам е втората къпалня, за която Господ отвори духовните ми очи. Преди нея Той ми беше говорил за Витесда в абсолютно същия Дух на съвършена пълнота. Затова те моля да внимаваш в думите на устата Господни. Защото тъмнината е най-големият враг на Светлината. А …

Нататък КЪПАЛНЯТА СИЛОАМ – II ГЛАВА

КЪПАЛНЯТА СИЛОАМ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи мой братко! Днес сърцето ми е твърде много развълнувано, защото Господ Исус отново го докосна и посети. Аз не зная дали ти в пълна степен разбираш колко огромно е вълнението, когато Господ дойде към сърцето на човека, но мога със сигурност да ти кажа, че ако Исус е Онзи, Който усмирява …

Нататък КЪПАЛНЯТА СИЛОАМ – НАЧАЛО