КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ ЗА КНИГИТЕ НА “МОРИЯ” – I ГЛАВА

1. КНИГИТЕ НА “МОРИЯ” СА ИЗЯВА НА ДАВАНЕ, А НЕ ИЗМАМА ЗА ДАДЕНОСТ Всеки, който е влязъл в блога на служение “Мория”, трябва да бъде наясно, че в него е изявено Словото на Божия Пророчески Дух. Слово, което не е написано за една седмица или един месец, но е резултат от Посвещение, което продължава цели …

Нататък КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ ЗА КНИГИТЕ НА “МОРИЯ” – I ГЛАВА

ВОДИТЕ НА МЕРА – III ГЛАВА

3. ПЛОДОВЕТЕ НА ПОКАЯНИЕТО ИЛИ КОГА ПЕЛИНЪТ СЕ ПРЕВРЪЩА В НЕКТАР Братко мой! Аз вярвам, че вече си убеден в една неоспорима истина. Истината, че: “Няма мъдрост, няма разум, няма съвещание против Господа…” (Притчи 21:30) Всичко, което човек би сторил против Божиите слуги, пророците, би било само, за да се причисли към онези нечестиви, които …

Нататък ВОДИТЕ НА МЕРА – III ГЛАВА

ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – XIII ГЛАВА

13. ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ Погледнах към моя Господ и забелязах, че Той държеше в ръката Си жезъла на Аарон, който беше процъфтял и вързал зрели бадеми. Тогава Исус ми каза: “Запомни, че ако има причина, поради която си бил роден на тази земя, то е било, защото Отец те е посочил за свидетел …

Нататък ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – XIII ГЛАВА

ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – X ГЛАВА

10. ЗЕМЯТА, КОЯТО ОТВОРИ УСТАТА СИ Няма защо да ти казвам, че това беше най-мащабното видение, което ми беше давано от Господ Исус Христос. Стоях над Израилевия стан и гледах към Господната скиния, пред която горяха светила в специални златни светилници. Тогава до мен се приближи Господ Исус и ми каза: “Стефане, нали видя с …

Нататък ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – X ГЛАВА

ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО В БОЖИЕТО СВЕТИЛИЩЕ След тези си думи ангелът на Исус хвана духа ми и двамата напуснахме съдебната зала, за да се озова след много кратък миг пред огромен златен олтар, блестящ като слънцето. В средата на този олтар аз видях светилник, наподобяващ твърде много на еврейската менора. На светилника горяха седем светила и …

Нататък ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – V ГЛАВА

ЯВНИЯТ АПОСТОЛ И СКРИТИЯТ ПРОРОК – III ГЛАВА

3. “ЖЕНО, ЕТО СИН ТИ...” Братко мой! Стана ли ти скъп Апостолът на Христос и Пророкът на Отца? Стана ли ти ясно, че когато искаш да бъдеш близо до Сърцето на Бога, то непременно ще потърсиш Лоното на Исус? И докато някои бързат да вземат от трапезата онова, което може да се яде и излязат …

Нататък ЯВНИЯТ АПОСТОЛ И СКРИТИЯТ ПРОРОК – III ГЛАВА

ЯВНИЯТ АПОСТОЛ И СКРИТИЯТ ПРОРОК – II ГЛАВА

2. УЧЕНИКЪТ, КОЙТО СТАНА СЛУГА (ИЛИ ЗА ТАЙНАТА НА ГОСПОДНОТО ПРЕБЪДВАНЕ) Братко мой! Внимаваш ли на думите на Господ? Следиш ли мисълта Му? Разбираш ли, че ако тези тайни на Словото Божие слизат точно в това време, то е, защото пред очите на Бога ние сме човеците, които трябва да изпълнят сърцата си със съвършеното …

Нататък ЯВНИЯТ АПОСТОЛ И СКРИТИЯТ ПРОРОК – II ГЛАВА

ТРАПЕЗАТА НА МЪДРОСТТА – IV ГЛАВА

4. СМЕСЕНОТО ВИНО НА МЪДРОСТТА Братко мой! Верни ми приятелю! Човекът може да преживее много докосвания от Бога. И сърцето му може да се наслади от красотата на много видения. Но сега, когато вълнението пулсира с Огъня на Отец в сърцето ми, аз вече зная, че преживях най-истинското и най-прекрасното видение и докосване от моя …

Нататък ТРАПЕЗАТА НА МЪДРОСТТА – IV ГЛАВА

ОГЪНЯТ, КОЙТО НЕ УГАСВА – V ГЛАВА

V. ИЗХОДЪТ ЗА ЕДНООКИТЕ, ЕДНОРЪКИТЕ И КУЦИТЕ (ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ) Братко мой! Верни ми приятелю! Как искам да си разбрал думите на моя Господ! Как искам жупелът в тази книга да изпревари другия жупел от огненото езеро! Защото нашият Бог наистина наказва онзи, който Му е мил. И ние трябва да имаме пълно смирение и доверие …

Нататък ОГЪНЯТ, КОЙТО НЕ УГАСВА – V ГЛАВА

СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Изминаха няколко месеца на върховно изпитание и страшно гонение от дявола върху сърцата на Божиите чеда. Ситото на изпитанието беше с толкова стеснени отвори, щото скоро сърцето ми започна да забелязва достатъчно много обезпокоителни и наскърбяващи факти. Тези факти ме наведоха на мисълта, че отново трябва …

Нататък СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – НАЧАЛО