ЕРИХОН I – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО ПРЕД БОЖИЯ СВЯТ ПРЕСТОЛ И КОВЧЕГА НА ЗАВЕТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Знаейки в Святия Дух, че ми предстоят твърде знаменателни видения, аз смирявах няколко седмици сърцето си пред Господа, като очаквах със страх и трепет Неговото идване. А Исус наистина дойде и започна да ми говори, като казваше: “Слуго Мой! …

Нататък ЕРИХОН I – III ГЛАВА

БЛЯСЪКЪТ НА УРИМА И ТУМИМА – II ГЛАВА

2. БЛЯСЪКЪТ НА УРИМА И ТУМИМА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако има скръб, която най-много да просълзява сърцето ми и да пълни със стенание молитвите ми, то това е скръбта от тоталното безсмислие, на което са предали живота си човеците от този свят. Лишени от Разума да проумеят, че са само пътници към …

Нататък БЛЯСЪКЪТ НА УРИМА И ТУМИМА – II ГЛАВА

ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – I ГЛАВА

1. ПРИЗИВЪТ НА СЪДИЯТА Скъпи приятелю! Аз те благославям в Името на Исус и моля Бог да подготви сърцето ти и ума ти за дълбочините и височините, които ще се открият пред теб, защото по Божията Воля в ръцете ти е попаднала книга, разкриваща съдебния процес против духа на Корей. Искам да знаеш, че пътят, …

Нататък ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – I ГЛАВА

КНИГИТЕ НА СТРАШНИЯ СЪД – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! С всичката вяра в сърцето си зная, че не ти е било леко през времето, докато си чакал продължението на пророческите видения от Скритата Манна на нашия Господ Исус Христос. Същото в пълна степен се отнася и за мен, понеже преживях злострадание и угнетение, сгъстени до …

Нататък КНИГИТЕ НА СТРАШНИЯ СЪД – НАЧАЛО

СЪГРАДЕНИ НА КАНАРАТА – IV ГЛАВА

4. СВЯТОСТТА НА КАНАРАТА ВИДЕНИЕ ЗА СКЪПОЦЕННИТЕ КАМЪНИ ОТ НАЧАЛОТО ДО КРАЯ Усещаш ли дъха на Скритата Манна, братко мой? Усещаш ли онази превелика радост и надежда, че Господ ни е избрал, за да бъдем украшения на Славата Му и избрани скъпоценности на Небесния Ерусалим? Ето, с искреност свидетелствам на сърцето ти, че тази последна …

Нататък СЪГРАДЕНИ НА КАНАРАТА – IV ГЛАВА

ПРИМКИТЕ НА АМАЛИК – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С БИТКАТА ПРОТИВ АМАЛИК Братко мой! Скъпи ми приятелю! Иска ми се да вярвам, че ти напълно си разбрал Господните думи в предишната глава. Иска ми се да вярвам, че няма да се окажеш сред онези човеци със закърнели крила. Защото между многото измерения, които има Благата Вест, най-важното е това, че чрез …

Нататък ПРИМКИТЕ НА АМАЛИК – II ГЛАВА

ГЛАС НА АРХАНГЕЛ И БОЖИЯ ТРЪБА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО В НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ Скъпи ми братко! Приятелю мой! Аз не зная дали ти разбираш колко Верен и Истинен е Господ Исус! Аз не зная дали си даваш сметка, че Неговата Вярност е по-висока от облаците, а Любовта Му – по-дълбока от морските дълбочини. Но точно сега искам да си спомниш едни най-прекрасни библейски …

Нататък ГЛАС НА АРХАНГЕЛ И БОЖИЯ ТРЪБА – I ГЛАВА