СИЛАТА НА СЪДБАТА – IV ГЛАВА_4

4. ОГЪНЯТ, КОЙТО СЕ РАЗРАСТВА (ЛЮБОВТА, КОЯТО ПОКОРЯВА И ЗАВЛАДЯВА) Ето, че стигнах до последният четвърти етап. Той се явява обобщение на останалите три. В Библията има една чудесна книга, която се нарича “Деяния на Апостолите”. Съдържанието на тази книга показва в пълна степен какво значи покоряващ и завладяващ Огън. Често съм се замислял: Каква …

Нататък СИЛАТА НА СЪДБАТА – IV ГЛАВА_4

СИЛАТА НА СЪДБАТА – IV ГЛАВА_3

3. ОГЪНЯТ, КОЙТО ИЗПЕПЕЛЯВА (ЛЮБОВТА, КОЯТО ВОЮВА ЗА СПАСЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ ДУШИ) Едва ли има човек, който да не знае трите цифри: 160. Това е номерът на телефона, с който уведомяваме за възникването на пожар. И докато за човеците има някаква надежда, че службата, занимаваща се с гасене на пожари, ще успее да потуши огнената …

Нататък СИЛАТА НА СЪДБАТА – IV ГЛАВА_3

СИЛАТА НА СЪДБАТА – IV ГЛАВА_2

2. ОГЪНЯТ, КОЙТО ПРЕОБРАЗЯВА (ЛЮБОВТА, КОЯТО ПРЕЧИСТВА) Идва миг, когато човек осъзнава колко много се нуждае от помощ. Идва миг, когато разбираме, че в нас е вкоренена една система от навици, страсти, рефлекси и пожелания, които никога не ни носят добро. Мнозина заявяват: “Какво да правя, като съм такъв? Много добре си знам недостатъците, но …

Нататък СИЛАТА НА СЪДБАТА – IV ГЛАВА_2

СИЛАТА НА СЪДБАТА – IV ГЛАВА_1

1. ОГЪНЯТ, КОЙТО СВЕТИ (ЛЮБОВТА, КОЯТО ПРОСВЕЩАВА С ИСТИНА) Проповядването на благовестието, сиреч, Истината от Бога, е едно от най-важните проявления на Христовата Любов. В притчата видяхме, че първото нещо, което съзря човекът, беше Светлината на Огъня. Светлина, от която мракът се е уплашил и е избягал. Истина, пред която лъжата няма никакъв шанс и …

Нататък СИЛАТА НА СЪДБАТА – IV ГЛАВА_1

СИЛАТА НА СЪДБАТА – IV ГЛАВА

IV. ЛЮБОВТА - СИЛА НА СЪДБАТА “Много води не могат угаси любовта, нито реките могат я потопи...” (Песен на песните 8:7) Така, както увереният алпинист се движи твърдо и неуморно по пътя си и никога не сваля поглед от върха, към който се стреми, така в съдбата на Бога има връх, по-желателен от всички други. …

Нататък СИЛАТА НА СЪДБАТА – IV ГЛАВА

НАСТЪПЛЕНИЕТО НА ОТСТЪПЛЕНИЕТО – I ГЛАВА

1. ДУХЪТ Е, КОЙТО ДАВА ЖИВОТ Ти непременно ще познаеш в заглавието на тази тема част от прекрасните думи на Господ Исус Христос в разговора Му с учениците в “Евангелието от Йоан”. Когато аз молих Бог да ме посвети в тайните на духовния живот на Неговото Тяло, Той първо ми даде именно тези Христови думи. …

Нататък НАСТЪПЛЕНИЕТО НА ОТСТЪПЛЕНИЕТО – I ГЛАВА

ЧИСТИ И СВЯТИ НА ПАСХАТА – II ГЛАВА

2. ПРАЗНИКЪТ НА БЕЗКВАСНИТЕ ХЛЯБОВЕ Искам да знаеш, скъпи ми братко, че в Библията няма празни думи. Всяка дума в Свещеното Писание е ключ, който обяснява определени духовни истини, макар че не на всички човеци е дадено да боравят с тези истини. Аз съм напълно убеден, че и до този момент, в който ти прочиташ …

Нататък ЧИСТИ И СВЯТИ НА ПАСХАТА – II ГЛАВА

НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – VII ГЛАВА

7. ЛЮБОВТА, КОЯТО НИКОГА НЕ ОТПАДА Братко мой! Верни ми приятелю! Въпреки яростта и злобата на нечестивия, въпреки всичкото зло, което претърпях, докато писах тази книга, днес съм повече от щастлив. Защото моят Господ даде на чедата Си всичкият Вечен Живот на Небето, събран в дванадесет неизразими думи. И аз днес бих повторил думите на …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – VII ГЛАВА

НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – VI ГЛАВА

6. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “НАДЕЖДА” (Видение за Любовта, която на всичко се надява) Братко мой! Верни ми приятелю! Ето че стигнах до последната от неизразимите думи на Любовта. Дума, която Господ разкри на сърцето ми с разтърсващо видение. Но нека не изпреварвам събитията, а да започна оттам, че Исус отново беше до мен и ми говореше, …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – VI ГЛАВА

НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – V ГЛАВА

5. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “ДОВЕРИЕ” (Видение за Любовта, която на всичко хваща вяра) Братко мой! Верни ми приятелю! Сърцето ми все така стоеше под неземната и прекрасна Радост на моя Небесен Господар. И аз, взрян в чудесната сетнина на всичките Звани, Избрани и Верни, хвалех Исус за всичко в моя живот. А Той, като се сниши …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – V ГЛАВА