ПЕСЕНТА НА БОЖИЯ СЛУГА МОИСЕЙ – VII ГЛАВА

7. ОЛОВОТО, КОЕТО ПОТЪНА В ДЪЛБОЧИНИТЕ Скъпи ми братко! Моля се на Господ никак да не се уплашиш от дълбочините на тази книга, защото тя не е написана, та да плаши Божиите Верни и Живи човеци. Напротив - ако има нещо, което ще ти даде радост и дух на тържество и триумф над дявола, то …

Нататък ПЕСЕНТА НА БОЖИЯ СЛУГА МОИСЕЙ – VII ГЛАВА

ПЕСЕНТА НА БОЖИЯ СЛУГА МОИСЕЙ – VI ГЛАВА

6. ГНЕВЪТ, КОЙТО ПОЯДЕ СЛАМАТА Искам да знаеш, скъпи ми братко, че всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога. Самите изпитания, които Бог налага в нашия живот, целят да ни усъвършенстват и направят непоколебими в избрания път. А в тези изпитания има нещо, което всеки, който е бил изпитван от Бога, е усетил …

Нататък ПЕСЕНТА НА БОЖИЯ СЛУГА МОИСЕЙ – VI ГЛАВА

ПЕСЕНТА НА БОЖИЯ СЛУГА МОИСЕЙ – V ГЛАВА

5. ТРЪШНАТИЯТ КАМЪК НА СЪБЛАЗЪНТА Съществуват много беззакония пред очите на Господ. За шест хиляди години дяволът наистина успя не само да разврати света, но така да усъвършенства лостовете на своята измама, щото да накара мнозина да желаят с цялата сила на сърцето си да му бъдат поклонници и слуги. И понеже краят на всичко …

Нататък ПЕСЕНТА НА БОЖИЯ СЛУГА МОИСЕЙ – V ГЛАВА

В ИМЕТО НА ОТЦА – VI ГЛАВА

6. СЪДБОНОСНИТЕ ИЗПИТАНИЯ ПРЕД ВРАТАТА ХРИСТОС Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз благодаря на Исус, че положи в сърцето ми един верен и точен усет. Усетът, че на този свят се пресичат четири духовни вселени, като три от тях нямат допирни точки с четвъртата. Тъй щото ако споделяш битието на четвъртата Вселена (която е …

Нататък В ИМЕТО НА ОТЦА – VI ГЛАВА

ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – XV ГЛАВА

15. ГИБЕЛТА ВЪРХУ ПОКЛОННИЦИТЕ НА ЧОВЕКА-АНТИХРИСТ С разглеждането на това последно знамение аз искам духовно да акцентирам на факта, че то е заключителната изява на Божия Гняв. Някога коравосърдечният Фараон не желаеше да пусне израилтяните, въпреки всичките велики знамения, които Йеова извърши всред Египет. Но това последно знамение е по-особено. То изискваше специална подготовка от …

Нататък ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – XV ГЛАВА

ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – XII ГЛАВА

12. ПЕПЕЛТА НА БОЖИЯ ГНЯВ ВЪРХУ НЕЧЕСТИВИТЕ Нека сега да се запознаем с една от най-страшните язви, която ще постигне Божиите отстъпници. За пълното нейно разбиране аз ще ви помоля да си припомните главата, посветена на “Египетския струпей”, по-напред в тази книга. Какво представлява язвата, свързана с четвъртото знамение? Отговорът на този въпрос ще ни …

Нататък ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – XII ГЛАВА

ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С БОГАТАША В ОГЪНЯ НА ПЪКЪЛА Братко мой! Верни ми приятелю! След прекрасното видение, което Исус ми даде с Лоното на Авраам, аз щях да преживея рязка амплитуда и това е напълно нормално. Зная, че след като Господ е въздигал сърцата ни нагоре и ни е дал да вкусим от блаженството на праведните, …

Нататък ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ – III ГЛАВА

ВОДИТЕ НА МЕРА – II ГЛАВА

2. ЗАКОНЪТ НА РЕВНИВОСТТА Братко мой, знаеш ли колко е ревнив нашият Бог? Надничал ли си в Сърцето Му и в помислите Му? Знаеш ли, че от многото безумия, които вършат човеците, има едно безумие, което стои над всички останали? Това е безумието да подтикнеш Господ към ревнивост! Това е безумието на една годеница, която …

Нататък ВОДИТЕ НА МЕРА – II ГЛАВА

КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – X ГЛАВА

10. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО ВЪРХУ КНИЖНИЦИТЕ И ФАРИСЕИТЕ “Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! Защото чистите външността на чашата и блюдото, а отвътре те са пълни с грабеж и насилие...” (Матея 23:25) Братко мой! Верни ми приятелю! Виденията в тази пророческа книга стигат до своята кулминация. Затова е съвсем естествено, че последното горко, пророкувано от …

Нататък КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – X ГЛАВА

КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С БОЖИЯ ЯРОСТЕН ГНЯВ Братко мой! Верни ми приятелю! Има много съдбоносни теми, които можеш да откриеш във Вечната и Свята Библия, вдъхновена от Святия Дух на Отца и Сина. Но възможно най-съдбоносна остава темата за осъждението. През изминалите години Господ Исус неведнъж ми е давал видения, в които съм гледал на съдбата …

Нататък КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – I ГЛАВА