ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С БОГАТАША В ОГЪНЯ НА ПЪКЪЛА Братко мой! Верни ми приятелю! След прекрасното видение, което Исус ми даде с Лоното на Авраам, аз щях да преживея рязка амплитуда и това е напълно нормално. Зная, че след като Господ е въздигал сърцата ни нагоре и ни е дал да вкусим от блаженството на праведните, …

Нататък ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ – III ГЛАВА

ВОДИТЕ НА МЕРА – II ГЛАВА

2. ЗАКОНЪТ НА РЕВНИВОСТТА Братко мой, знаеш ли колко е ревнив нашият Бог? Надничал ли си в Сърцето Му и в помислите Му? Знаеш ли, че от многото безумия, които вършат човеците, има едно безумие, което стои над всички останали? Това е безумието да подтикнеш Господ към ревнивост! Това е безумието на една годеница, която …

Нататък ВОДИТЕ НА МЕРА – II ГЛАВА

КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – X ГЛАВА

10. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО ВЪРХУ КНИЖНИЦИТЕ И ФАРИСЕИТЕ “Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! Защото чистите външността на чашата и блюдото, а отвътре те са пълни с грабеж и насилие...” (Матея 23:25) Братко мой! Верни ми приятелю! Виденията в тази пророческа книга стигат до своята кулминация. Затова е съвсем естествено, че последното горко, пророкувано от …

Нататък КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – X ГЛАВА

КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С БОЖИЯ ЯРОСТЕН ГНЯВ Братко мой! Верни ми приятелю! Има много съдбоносни теми, които можеш да откриеш във Вечната и Свята Библия, вдъхновена от Святия Дух на Отца и Сина. Но възможно най-съдбоносна остава темата за осъждението. През изминалите години Господ Исус неведнъж ми е давал видения, в които съм гледал на съдбата …

Нататък КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – I ГЛАВА

КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – НАЧАЛО

“КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА?” “Видях още под слънцето мястото на съда, а там беззаконието, и мястото на правдата, а там неправдата...” (Еклесиаст 3:16) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! При всичката страшна умора и духовна тежест, смазваща сърцето ми, аз отново се почувствах длъжен. Длъжен пред Бога, на Когото служа. Длъжен пред всичките …

Нататък КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – НАЧАЛО

ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – II ГЛАВА

2. ПОГРЕБЕНИЕТО Преди Исус да ме заведе в “Плачът на Еремия” Той постави видение пред очите ми. Присъствах на началото на огромно шествие. Стотици хиляди човеци вървяха бавно, а измежду тях бяха избрани десет лидери, които държаха ковчег. Явно че това беше погребение. Краят на шествието не се виждаше, което ме караше да мисля, че …

Нататък ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – II ГЛАВА

ЗОДИАКЪТ НА ВАВИЛОН – III ГЛАВА

3. ЗВЕЗДИТЕ НА ХАЛДЕЯ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Сега ти предстои да видиш разпечатването на една тайна, за която никой никога не ти е говорил. И това е съвсем нормално. Защото горе, при Престола на Отца, не се чака на опашка и няма блъсканица от хиляди кандидати. Понеже хилядите предпочитат да се блъскат …

Нататък ЗОДИАКЪТ НА ВАВИЛОН – III ГЛАВА

ДНИТЕ НА ЗЛОТО III – НАЧАЛО

ВИДЕНИЕТО С ВЕЗНИТЕ НА СЪДБАТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! По Волята на Господ Исус Христос, Алфата и Омегата, аз ти предавам последните Му видения и думи, свързани с дните на Злото и с царството на идещия Антихрист. Затова в началото на тази трета част искам да ти кажа, че за откровенията и виденията, …

Нататък ДНИТЕ НА ЗЛОТО III – НАЧАЛО

ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА II – VIII ГЛАВА

8. ВИДЕНИЕТО С БОЖИЯТА ПРИСЪДА НАД ДЯВОЛА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! С цялото си сърце благославям моя Господ и Бог, Който ме направи да устоя и превъзмогна над всичките атаки на старовременната змия, която е дявол и Сатана. И сега ти казвам да знаеш, че за тази Свята пророческа книга се е платила …

Нататък ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА II – VIII ГЛАВА

СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО НАД КАПЕРНАУМ “Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да дойдат съблазните; но горко на онзи човек, чрез когото съблазънта дохожда!” (Матея 18:7) Братко мой! Верни ми приятелю! Усещаш ли как Мечът на Пророческия Дух е отрязал завинаги от сърцето ти властта на онези смъртоносни и жестоки началства и власти, …

Нататък СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ – V ГЛАВА