ГЛАС НА АРХАНГЕЛ И БОЖИЯ ТРЪБА – II ГЛАВА

2. ЛЪЧИТЕ НА НЕБЕСНИТЕ СЪКРОВИЩА (ИЛИ ЗА ТАЙНАТА В ГЛАСА НА АРХАНГЕЛА) “Ето, Исус иде скоро! Бъдете готови за Него! Бъдете готови за Мига!” Братко мой! Верни ми приятелю! Ако има човеци от древността, които да облажавам с цялата вяра на сърцето си и искрено да им завиждам, то това бяха онези овчари, над които …

Нататък ГЛАС НА АРХАНГЕЛ И БОЖИЯ ТРЪБА – II ГЛАВА

ГЛАС НА АРХАНГЕЛ И БОЖИЯ ТРЪБА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО В НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ Скъпи ми братко! Приятелю мой! Аз не зная дали ти разбираш колко Верен и Истинен е Господ Исус! Аз не зная дали си даваш сметка, че Неговата Вярност е по-висока от облаците, а Любовта Му – по-дълбока от морските дълбочини. Но точно сега искам да си спомниш едни най-прекрасни библейски …

Нататък ГЛАС НА АРХАНГЕЛ И БОЖИЯ ТРЪБА – I ГЛАВА

ГЛАС НА АРХАНГЕЛ И БОЖИЯ ТРЪБА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! По Волята на Господ Исус Христос, Който иде скоро, аз отново трябваше да предам душата си на смирение и сърцето на послушание. За да получа за сетен път от изобилието на Небесната Благодат, дадена от Милостивия и Свят Отец за Спасението на човеците. Взимайки в предвид, …

Нататък ГЛАС НА АРХАНГЕЛ И БОЖИЯ ТРЪБА – НАЧАЛО