ЗЛАТНИЯТ ЛЪВ НА ЦЪРКВАТА – VI ГЛАВА

6. ВЯРАТА НА ДАНИИЛ ИЛИ ЗА СТОЕНЕТО НАД ЛЪВА В тази последна тема искам да ти разкрия кое е онова духовно превъзходство, което Бог възпитава в нас, за да стоим винаги над дявола. Една дума събира в себе си смисъла на това превъзходство и тази дума е благочестието. През целия си живот трябва да се …

Нататък ЗЛАТНИЯТ ЛЪВ НА ЦЪРКВАТА – VI ГЛАВА

ЗЛАТНОТО ТЕЛЕ НА ЦЪРКВАТА – V ГЛАВА

5. ФИНАНСОВИЯТ ПРОСПЕРИТЕТ ИЛИ БОЖИЯТ АВТОРИТЕТ? Във всички теми досега исках да ти разкрия влиянието на едно последно златно теле, което поглъща с огромна сила. Дали съм успял ще покаже плодът в сърцето ти. Велика радост и утеха за мен ще бъде това, ако отново си влюбен в Исус. В тази последна глава аз искам …

Нататък ЗЛАТНОТО ТЕЛЕ НА ЦЪРКВАТА – V ГЛАВА

ЦЪРКВАТА-РУТ – V ГЛАВА_6

ШЕСТА ДУХОВНА СТЪПКА НА ЦЪРКВАТА-РУТ Църквата-Рут преживява дълбокото си духовно смирение под покривалото на Исус, за да бъде напълно освободена от властта на тщеславната църква. След всичко, което прочете до тук, ти скъпи читателю трябва да си наясно, че пророческата Църква-Рут няма алтернатива. А ако има някаква алтернатива, тя се състои в личния ти избор …

Нататък ЦЪРКВАТА-РУТ – V ГЛАВА_6