ДУХЪТ НА ФИЛАДЕЛФИЯ – III ГЛАВА_3

3. ВРАТАТА КАТО ВХОД НА БОЖИЯТА СЛАВА Както за дървото има сезон за разлистяне и сезон за раждане на плодове, така пред Църквата Господ е положил сезони. Характерното при сезоните е, че те следват своя ненарушим кръговрат, тоест, след зимата винаги идва пролет, а след пролетта - лято. През тези две хилядолетия Църквата премина през …

Нататък ДУХЪТ НА ФИЛАДЕЛФИЯ – III ГЛАВА_3

В ИМЕТО НА ОТЦА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЯТА СЪС СТЪЛБИТЕ НА ХЪЛМА СИОН Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Най-голямата трагедия на този свят е тази, че той лежи в лукавия. Дяволът е тъмният княз, който управлява света със собственото си безумие и проклето коварство. Силен в съблазните и изкушенията, Сатана владее духовно над всички непросветени човеци, които веднъж вече е …

Нататък В ИМЕТО НА ОТЦА – II ГЛАВА

МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – IX ГЛАВА

9. СТЪЛПЪТ НА ПРИМИРЕНИЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! За много от пророческите книги, дадени ми от Исус, аз казвах, че са граница на всяко съвършенство. Но сега, след видението с пълнотата на Мъдростта вече зная, че Божието съвършенство няма граници. И ако устата Господни обещаха, че Божиите чеда ще шестват от Слава в Слава, …

Нататък МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – IX ГЛАВА

ЗЛАТНИЯТ ОРЕЛ НА ЦЪРКВАТА – IV ГЛАВА

4. ГИБЕЛНОТО ОТСТЪПЛЕНИЕ НА ПЛЕШИВИТЕ Братко мой, приготви сърцето си, за да ти говори Исус. Аз нямам какво да ти кажа, но Той има да ти каже много неща. Пораженията, които оставя лешоядът върху църквите, са много големи и ужасни. Но най-голямо поражение аз видях в трагедията на една жена, която Исус ми разкри във …

Нататък ЗЛАТНИЯТ ОРЕЛ НА ЦЪРКВАТА – IV ГЛАВА

ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО В ДЕЛВАТА НА БОЖИЯТА СЛАВА Братко мой! Верни ми приятелю! Сега е миг да коленичиш пред Господ. И като Му предадеш цялото си сърце и всичката си вяра, да Му кажеш: “Господи Исусе! Желая повече от всичко Твоето Вино! Аз до този миг не съм разбирал, че Виното е Плод на Лозата и …

Нататък ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – V ГЛАВА

ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – II ГЛАВА

2. ВИНОТО НА БОЖИЯТА СЛАВА Братко мой! Верни ми приятелю! Сърцето ми все още стои под мощното въздействие от Божието Светилище. И аз не зная как да изкажа пред моя Господ дълбоката си любов и благодарение за всичко, което Той показа пред очите ми. Сега смея да твърдя, че вярата ми не би струвала нищо …

Нататък ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – II ГЛАВА

ПАСТИР МОЙ I – III ГЛАВА_2

2. ПЪТЕКАТА ДО ПРОЛОМА Братко мой! Верни ми приятелю! Ако има причина, поради която всякога ще искам да прегръщам и целувам нозете на моя Небесен Пастир, то тази причина е в това, че Той ме научи да ходя в пътеките Му. И като онзи елен от Давидовия псалом, душата ми всякога ще пъхти и ще …

Нататък ПАСТИР МОЙ I – III ГЛАВА_2

ПАСТИР МОЙ I – III ГЛАВА_1

1. ПЪТЕКАТА НА ПРЕОБРАЖЕНИЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! Готов ли си да бъдеш преобразен? Готов ли си да оставиш всичко старо само миг преди грабването, само миг преди свършека? Готов ли си да обичаш Вечния Пастир повече от всичко друго? Ето, казвам ти с цялата искреност на сърцето си, че нищо друго вече няма …

Нататък ПАСТИР МОЙ I – III ГЛАВА_1

ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА_5

5. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЛАТНИЯ ЕФОД НА МЕСИЯТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Искам нито за миг да не забравяш, че в тази книга четеш послания, адресирани към духа ти, а не към ума или плътта. И това чудно Злато на Месията, Който е нашият Господ Исус Христос, съвършено се доказва в Дух и Истина, …

Нататък ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА_5

СВЕТЛИНИТЕ НА СИОН – VIII ГЛАВА

8. ВИДЕНИЕТО С БЛАЖЕНСТВОТО НА ХУЛЕНИТЕ И ГОНЕНИТЕ “Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради Мене...” (Матея 5:10-12) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! През последните две години Исус постави стълба пред сърцето ми. И аз започнах …

Нататък СВЕТЛИНИТЕ НА СИОН – VIII ГЛАВА