ПОВЕЛИТЕЛЯТ НА МУХИТЕ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ДОМАШНИТЕ НА ВЕЕЛЗЕВУЛ Братко мой! Верни ми приятелю! Знаеш ли какво значи да бъдеш погнусен от нещо? Нека ти кажа, че ето това - да бъдеш погнусен - ще рече цялото ти същество да се възпротиви и разбунтува на онова, което някой иска да натрапи на очите ти и обонянието ти. Мнозина …

Нататък ПОВЕЛИТЕЛЯТ НА МУХИТЕ – II ГЛАВА