СЕДЕМ СТЪПКИ КЪМ ИСУС – II ГЛАВА

ВТОРА СТЪПКА КЪМ ИСУС “Сърцето на мъжа й уповава на нея; и не ще Му липсва печалба...” (Притчи 31:11) Спомняш ли си, когато беше спасен от Исус? Сигурно е бил чудесен миг, най-чудесният в живота ти. Аз също помня този миг за мен. Виждаш ли сега какво е второто стъпало? Казва се, че сърцето на Исус …

Нататък СЕДЕМ СТЪПКИ КЪМ ИСУС – II ГЛАВА

ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ III – НАЧАЛО

ПРОСВЕТЕНИ ЧРЕЗ СВЕТЛИНАТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! След седмици на огромен духовен натиск и съпротива от лукавия аз отново застанах пред моя Господ Исус Христос. Застанах с тази нагласа, с която една майка очаква плода на утробата си и е готова да претърпи всичките болки, за да се роди нейното малко човече на …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ III – НАЧАЛО