ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Завършва една трудна и твърде изнурителна за мен година. Година в която Господ Исус Христос благоволи да ми даде най-дълбоките и най-освобождаващи пророчески видения. Година, която дяволът ще помни повече от много други години в тъмното си битие. И най-вече – година, в която Исус ми …

Нататък ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА – НАЧАЛО