СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА IV – I ГЛАВА

1. ПРЕУМНОЖЕНАТА СКРЪБ Братко мой! Верни ми приятелю! Аз не зная дали ти разбираш в пълнота какво ще рече да работиш за награда, която Отец ще ти даде чак горе в небесата. Но тук и сега искам да ти кажа, че измежду многото изпитания върху вярата на Божиите чеда - това с Наградата е най-голямото. …

Нататък СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА IV – I ГЛАВА

СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА II – I ГЛАВА

1. СЪНЯТ НА ВЪЗЛЮБЕНИЯ Братко мой! Верни ми приятелю! Аз не зная какво изпитва един астронавт, когато погледне през илюминатора на космическия кораб. Със сигурност сърцето му плува в неописуем възторг от наслада и щастие. Защото този избраник на съдбата вижда с очите си онова, което милиардите долу не биха видели. Но аз смея да …

Нататък СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА II – I ГЛАВА

СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА II – НАЧАЛО

ВТОРА ЧАСТ: СЪНЯТ НА ВЪЗЛЮБЕНИЯ КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз благодаря на моя Господ, че отново дойде към сърцето ми, за да ми даде следващите Си видения върху 127 псалом, който е Соломоновата песен на възкачванията. За разлика от всички други водителства, които Исус ми е давал, когато ме е …

Нататък СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА II – НАЧАЛО

СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА I – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЯТА ОТ ПЛАНИНСКИЯ ВРЪХ “Обаче, ние поучаваме мъдрост между съвършените, ала не мъдрост от тоя век, нито от властниците на тоя век, които преминават; но поучаваме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди вековете да ни докарва слава...” (I Коринтяни 2:6-7) След последните Си думи Господ докосна …

Нататък СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА I – I ГЛАВА